W dynamicznie zmieniającym się świecie pełnym nierówności i wykluczenia szukamy równowagi oraz poczucia bezpieczeństwa. Współczesna globalna wioska zapewnia nam w miarę wyrównany dostęp do informacji, umożliwiając komunikację na masową skalę. Jednak przebodźcowani ilością impulsów ludzie coraz częściej poszukują mniejszych, lokalnych wspólnot, które łączy poczucie przynależności do miejsca czy podobna pasja. W efekcie ludzie zwracają się w stronę znanych, lokalnych przestrzeni, wspierają miejscowe inicjatywy, chcą mieć głos i współdecydować o tym, w jakiej przestrzeni funkcjonują. Cenne stają się inicjatywy kultywujące lokalność i włączające w swoje działania okolicznych mieszkańców. Również biura i biurowce coraz częściej są przestrzeniami wpisanymi w lokalny kontekst. W przypadku przestrzeni biurowych architektura i design stają się środkiem wyrazu lokalnej specyfiki miejsca. Biura funkcjonujące w myśl idei lokalności wyrażają w ten sposób tożsamość jako firmy zaangażowanej i wpisującej się w okolicę. Z jednej strony organizacje dbają o swój branding i unifikują swoje przestrzenie, z drugiej starają się nadawać każdemu z nich lokalny wymiar, podkreślać ich położenie, unikalność i korzenie. Choć np. WeWork jest międzynarodowym brandem i buduje swoje przestrzenie na podobnych zasadach, to w każdym z krajów jego biura różnią się np. wystrojem ścian (np. w jednym królują prace lokalnych artystów) czy dodatkami, w które zaopatruje się na lokalnym rynku. W Amsterdamie np. lunchowe zestawy sprzedawane są przez lokalnych dostawców czy restauracje, które współpracują z przestrzenią i dostarczają do niej (każdego dnia inna) swoje produkty. Biuro współpracuje także z lokalnymi hotelami (oferując zniżki dla swoich najemców czy ich gości) i artystami (organizując wernisaże i spotkania, w których uczestniczą też okoliczni mieszkańcy). Z kolei Hub Los Angeles firmy tak mocno związany jest z dzielnicą, w której ta ma siedzibę, że pisze ona o sobie w ten sposób: We love and live the spirit of LA. This is the place for people making good. Welcome home”.

 

 

Panel ekspercki; ankieta internetowa przeprowadzona wśród 15 ekspertów branżo

DESIGN SPEKULATYWNY

Plug-in your future

Autorki projektu: Bram Iven (Belgia), Hugo Santos (Francja) Wydział Architektury, Politechnika
Gdańska

Scentralizowana gospodarka, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, przekształci się w gospodarkę lokalną i zdecentralizowaną, w której małe przedsiębiorstwa staną się ważniejsze od międzynarodowych korporacji. Ważną funkcję pełnić będą małe biura i przedsiębiorstwa. By móc rywalizować z dużymi korporacjami, staną się one częścią większej struktury, tzw. huba. System Plug-In Your Future to przestrzeń (hub) zawierająca elementy modułowe. Użytkownicy mogą dowolnie „przełączać się” pomiędzy każdym z nich, tworząc bardziej dynamiczne środowisko oparte na współpracy, wymianie: doświadczeń, wiedzy czy na
rzędzi. Moduły będą odpowiadały na potrzeby pracowników małych firm/przedsiębiorstw. Posiadanie niezbędnych, wyspecjalizowanych narzędzi będzie zbyt drogie, dlatego mniejsze jednostki będą zmuszone się nimi dzielić. Koszty środowiskowe nie pozwolą na produkcję zamorską, a sam proces produkcyjny, wspierany m.in. przez druk 3D czy robotyzację, powróci do miejsca opracowania rozwiązania. W gospodarce o obiegu zamkniętym również odpady staną się materiałem do wykorzystania.

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

Google Data Center Dublin

Data centers Google to budynki nazywane sercami internetu. Nieważne, czy chodzi o umieszczanie danych w chmurze, czy wyszukiwanie drogi do domu: wszystkie informacje przechowywane są w fizycznych miejscach. Budynki niczym szczególnym nie wyróżniały się z miejskiej tkanki. Aby to zmienić Google zaprosiło do współpracy czwórkę artystów. Wraz inży
nierami pracującymi na miejscu każdy z nich stworzył mural charakterystyczny i zarazem wyjątkowy dla danego biura oraz lokalnej społeczności, by wpisać się jak najpełniej w otoczenie.

LPP Fashion Lab Gdańsk

Nowoczesny budynek biurowy LPP Fashion Lab pojawił się w gdańskiej dzielnicy Dolne Miasto w 2018 roku. Od tego czasu firma inicjuje i aktywnie angażuje się w różnorodne dzielnicowe działania, pomagając wpisać się obiektowi w lokalny kontekst i budować własną lokalną tożsamość. W marcu 2018 r. firma współorganizowała grę stolikową na temat ważnych
obiektów architektonicznych dzielnicy. Oprócz tego dzięki wsparciu finansowemu LPP wydano przewodnik pod redakcją lokalnych aktywistów. Firma aktywnie współpracuje także z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, także mającym swoją siedzibę na Dolnym Mieście.