Biura mają swoje cyfrowe odpowiedniki w połączonym świecie technologii (jak każdy użytkownik ma swojego cyfrowego bliźniaka w świecie online). Urządzenia komunikują się, aby analizować i optymalizować wszystkie aspekty pracy, poprawiać komfort i efektywność pracowników oraz oszczędzać ich czas na wykonanie danej czynności w budynku. Przestrzenie biurowe są miejscami, gdzie inteligentne technologie (bazujące m.in. na rozwiązaniach AI, IoT, VR, AR, beaconach czy biometrii), platformy lub aplikacje ułatwiają nie tylko pracę, ale i funkcjonowanie w biurze. W trendzie Connected Office ważne jest to, że technologie stają się przede wszystkim rozwiązywać problemy ludzi (czasem nawet zanim się one pojawią), łączyć ich w miejscu pracy, optymalizując ich efektywność, i wpływać na ich komfort oraz samopoczucie w myśl trendu Human First. Dziś to obszar łączący m.in.: systemy zarządzające przydzielaniem miejsc parkingowych, przewodniki po budynku, wirtualne recepcje, aplikacje z funkcjami społecznościowymi, systemy do zarządzania rezerwacjami sal czy optymalizację i personalizację elementów środowiska pracy, m.in. dostosowywanie temperatury powietrza, zapachu lub ustawienia mebli. 

 

Panel ekspercki; ankieta internetowa przeprowadzona wśród ekspertów branżowych;
infuture hatalska foresight institute, maj 2019 r.

DESIGN SPEKULATYWNY

Przestrzeń przejściowa

Autorki projektu: Zuzanna Badowska, Daria Wypiór Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Przejęcie przez technologię znacznej kontroli nad częścią ludzkiej codzienności zwiększy zapotrzebowanie na większą liczbę bodźców pochodzących od innych ludzi. Praca przestanie być obligatoryjnym elementem naszej rzeczywistości, a stanie się pasją. Możliwość pracy dla siebie, a przy okazji wykonywania pracy zdalnej, będzie wiązała się ze wzrostem poczucia samotności, co zdecydowanie oddziaływać będzie na nasze samopoczucie. Zdolność do tworzenia więzi międzyludzkich i współpracy z innymi zacznie być problematyczna. Wszystko to wpłynie na wzrost potrzeby obecności i bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Inspiracją do stworzenia korytarza sensorycznego była „zabawa pośród rozwieszonego prania”. Zamierzeniem projektu przestrzeni przejściowej jest 11
zwiększenie, poprzez doświadczenia zmysłowe, procesu socjalizacji w miejscu pracy. Sugestia kontaktu podczas przejścia korytarzem sensorycznym da ludziom chwilę wytchnienia podczas przemieszczania się po budynku. Element interakcji w przejściu stwarza okazję do bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Tak zaprojektowana architektura komunikacji wykorzystuje grę światła i cienia. Celem jest wzbudzenie zainteresowania drugą osobą. W przestrzeni jesteśmy odkryci i zakryci w tym samym czasie. Czasem jesteśmy tylko cieniem, a czasem barierą, z którą inni muszą się zmierzyć. Alternatywą przestrzeni są awaryjne korytarze szybkiego przejścia.

We will bee workers!

Autorki projektu: Penelope Barret (Francja), Tiziano Sorgi (Włochy) Wydział Architektury, Politechnika
Gdańska

Coraz więcej osób odczuwa potrzebę wykonywania pracy zdalnej, a przychodzenie do biura staje się powoli smutną koniecznością. Pracując w rzeczywistości wirtualnej, przyszłe pokolenia nie będą już potrzebować do pracy dużych przestrzeni. Spotkanie z innymi pracownikami możliwe będzie dzięki technologii VR. Koncept We Will Bee Workers! pozwala umieścić pracowników w kabinach, w których łączą się z wirtualnymi miejscami pracy, ograniczając w ten sposób liczbę bodźców dochodzących z zewnątrz. Zaawansowane technologie haptyczne pozwolą nie tylko widzieć, ale także dotykać, słyszeć i czuć wszystko dooko
ła. Dzięki temu wirtualna rzeczywistość będzie bardziej realistyczna. Miejsce pracy (dzięki temu, że jest wirtualne) może zostać dowolnie spersonalizowane i w ten sposób odpowiadać indywidualnym potrzebom pracownika. Technologia sztucznej inteligencji, m.in. na podstawie jego nastroju, określa, w jakim środowisku będzie on najbardziej produktywny. Kabiny do pracy w VR mogą mieścić się obok siebie (wówczas ich struktura przypomina plaster miodu), tworząc w ten sposób środowisko pracy dla wielu pracowników w dowolnych miejscach na świecie.

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

Connected by Skanska

W 2018 Skanska wprowadziła na rynek autorski system Connected by Skanska, który umożliwia najemcy zarządzanie budynkiem biurowym i powierzchniami do pracy z poziomu smartfona. Począwszy od wjazdu na parking czy wejścia do budynku bez użycia plastikowej karty, po zaproszenie gościa, rezerwację sali czy zmianę temperatury lub ustawienie sceny oświetlenia dopasowanej do prezentacji.
Dzięki systemowi najemcy mają dostęp do aktualnych i historycznych danych dotyczących użytkowania biura, zawierających informacje o stanie wykorzystania miejsc parkingowych, stopnia zajęcia miejsc w biurze w ciągu dnia, a także dostępności sal. Dzięki temu można pracować nad efektywnym wykorzystaniem 12
przestrzeni biurowej i dostosowywać ją do zmieniających się warunków. Dalszy rozwój projektu planowany jest razem z Microsoft. Podpisane porozumienie o strategicznej współpracy w obszarze PropTech zakłada wymianę eksperckiej wiedzy i wykorzystanie rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki danych, mechanizmów AI i chmury obliczeniowej do tworzenia przełomowych innowacji dla branży nieruchomości biurowych. Dodatkowo firmy pracują wspólnie nad rozwojem prezentacji projektów deweloperskich Skanska przy użyciu mieszanej rzeczywistości i technologii Microsoft HoloLens.

Blockchain w Primalbase

Ciekawym przykładem technologicznego spojrzenia na obszar przestrzeni do pracy jest Primalbase, coworking, który wspiera w rozwoju ludzi związanych z rynkiem blockchain. W 2017 r. w ramach kampanii crowdfundingowej rozdanych zostało 1000 tokenów i to ich nabywcy stali się pierwszymi, niejako współwłaścicielami części przestrzeni biurowych. To oni mogą zdecydować się na używanie, dzierżawienie lub sprzedaż swoich tokenów Primalbase (PBT). Oznacza to, że ich posiadacze są w stanie zarabiać pieniądze, podczas gdy inni członkowie otrzymują najlepszą cenę za miejsce do pracy.