PEŁNA WERSJA RAPORTU (ponad 170 stron)

Report cover
W PEŁNYM RAPORTCIE:
  • Pełne opisy każdego z 5 scenariuszy
  • 13 szeroko opisanych projektów budynków przyszłości (w ramach design spekulatywnego)
  • 15 przykładów budynków odpowiadających na scenariusze dziś
  • Szeroko opisane czynniki zmian mające wpływ na przyszłość biurowców.
POBIERZ PEŁNY RAPORT (bezpłatnie)

SKRÓCONA WERSJA RAPORTU (30 stron)

Report cover
WERSJA SKRÓCONA TO
STRESZCZENIE PEŁNEJ WERSJI RAPORTU.
ZNAJDZIESZ W NIEJ:
  • Krótkie opisy każdego scenariusza.
  • Po jednym przykładzie projektu budynku przyszłości przy każdym scenariuszu,
  • Kilka wybranych przykładów budynków odpowiadających na scenariusze dziś.
POBIERZ SKRÓCONY RAPORT (bezpłatnie)