Raporty

Pracownik przyszłości

Wielu z nas niepokoi się, że w najbliższej przyszłości praca ludzka zostanie całkowicie zautomatyzowana. Czy słusznie? Według 15% badanych internautów zachodzące zmiany technologiczne i gospodarcze otwierają przed nimi nowe możliwości na rynku pracy. Co sądzi pozostałe 85%? Czy automatyzacja i robotyzacja pracy jest szansą, z której będziemy umieli skorzystać? Eksperci z Uniwersytetu Oksfordzkiego już teraz prognozują, że do 2030 r. zniknie 47% obecnie istniejących zawodów.

Zagrożenie dla nieprzygotowanych, szansa dla konkurencji

Modyfikacja sektora pracy jest nieunikniona. Czwarta rewolucja przemysłowa, której jesteśmy świadkami, nie musi być postrzegana jako zagrożenie. Niebezpieczeństwem może być jedynie brak odpowiedniego przygotowania do zmian, które ze sobą niesie. Adaptacja do nowego środowiska i charakteru pracy nie musi być trudna, jeśli się do niej przygotujemy. W naszym raporcie przeczytacie m.in o przykładzie Królowej Elżbiety I, która odmówiła wydania patentu wynalazcy maszyny dziewiarskiej z obawy przed niezadowoleniem ludu. Twierdziła, że sprzęt ten pozbawi jej poddanych pracy i uczyni z nich żebraków. Jak widać z perspektywy kilkuset lat, obrona przed rewolucją przemysłową była bezsensowna. Strach przed uprzemysłowieniem i próba oporu przed nim poskutkował utratą potencjału, który został wykorzystany przez innych, współcześnie powiedzielibyśmy – konkurencję. Jak podaje „Global Risk Report 2017”, połowa istniejących stanowisk pracy będzie przechodziła radykalną zmianę właśnie ze względu na postęp technologiczny, dlatego warto być na nie gotowym.


bezpłatny
Pracownik przyszłości
Partner: SAMSUNG
pobierz

Czym będzie praca? Redefinicja terminu

Coraz częściej mówi się o zmianie charakteru pracy. Nie tylko w znaczeniu jej sensu, formy i celu, ale przede wszystkim jej definicji. Czy praca będzie kiedyś formą samorealizacji i samoedukacji? Przekonanie, że praca jest tym, co robisz, a nie określonym miejscem, gdzie spędzasz 8 godzin, nie jest novum. Anachroniczny czasowy i miejscowy wymiar pracy zatraca swoje znaczenie m.in na rzecz efektywności. Redefinicja samego pojęcia jest związana z czynnikami, których już doświadczamy. Możemy przypuszczać, że w najbliższej przyszłości elastyczny czas pracy będzie standardem, a sama praca będzie mierzona realizacją osiągniętych celów czy efektywnością naszych działań.

Wzorowy pracownik

Będąc świetnym programistą, dostaniesz pracę w 2018 r. Ale żeby utrzymać cię do 2030 r., potrzeba jest więcej, i to miękkich umiejętności – twierdzi Amar Kuman z Harvard Business School. Potwierdzają to także badania przeprowadzone na potrzeby tego raportu.

Wzorowy, a raczej pożądany na rynku pracownik przyszłości będzie musiał pogodzić dość skrajne oczekiwania. Obok wskazywanych umiejętności z obszaru nauk ścisłych, tzw. STEM (science, technology, engineering, math) kluczowe będą kompetencje miękkie jak: zdolność aktywnego uczenia się, kreatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą czy współpraca z innymi osobami. Przy czym, należy podkreślić, że ze względu na to, iż umiejętności miękkie są typowo ludzkie i nie będą objęte automatyzacją (a przynajmniej nie nastąpi to szybko), staną się najistotniejsze dla pracowników przyszłości. To one bowiem będą odróżniać nas od maszyn i sztucznej inteligencji. Już teraz z badań wynika, że pokolenie Z (osoby w wieku 22 lat i mniej) chce się skoncentrować na designthinkingu (metodyce skoncentrowanej na potrzebach i rozwiązywaniu problemów).

Zawody, które jeszcze nie istnieją

Wedle szacunków 65% dzieci urodzonych po 2007 r. będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Który z zawodów staje się najbardziej pożądanym w dużych metropoliach? ABA therapist może wydawać się terminem jeszcze dość enigmatycznym, ale w perspektywie kolejnych lat stanie się zajęciem wysoko cenionym na rynku. Kim jest ABA therapist? Czym zajmuje się osoba pracujący metodą Applied Behavior Analysis? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w naszym raporcie.

System wie, że jesteś zmęczony

Jednym z podstawowych pytań dotyczących kształtu przyszłego rynku pracy jest pytanie o formę pracy człowieka. Jaki wpływ będzie miała na nią technologia? W Chinach w fabryce Hangzhou Zhongheng Electric w czapkach pracowników zainstalowano czujniki fal mózgowych. Dzięki technologii AI elektrody wykrywają zmęczenie, zmiany emocjonalne czy niepokój. Dane analizowane przez system generują np. ostrzeżenia w przypadku zagrożenia lub nadmiernego zmęczenia pracownika. Co, gdy system wykrywa przemęczenie? Optymalizacja pozwala w takich przypadkach oddelegować pracownika na urlop lub do mniej istotnych zadań. Wydawałoby się, że jest to futurystyczne rozwiązanie, ale w rzeczywistości jest ono stosowane w Chinach od lat.

Zaprogramowani na wydajność

Jeden z naszych scenariuszy przewiduje, że czynnik ludzki zostanie wyparty przez algorytmy określające kompetencje, cechy osobowości oraz dane medyczne kandydata. Na podstawie zaawansowanych informacji dobierani będą członkowie konkretnych zespołów i pracownicy branż. Czy będzie to rozwiązanie, które zwiększy efektywność pracy indywidualnych pracowników? Za sprawą technologii pracodawca będzie miał pełną kontrolę nad wydajnością zespołu. W jednym ze scenariuszy przewidujemy, że światem pracy będą rządzić urządzenia IoT albo zaawansowane aplikacje badające będą np. jakość snu pracowników, dobierające im dietę i stymulujące aktywność fizyczną. Czy czeka nas przyszłość, w której urządzenia biometryczne sprawią, że nasza praca, jak i życie będą ciągle usprawniane?

Jobs are for robots, so what is for human?

Otwartość, komunikatywność i empatia to budulec nowego rodzaju społeczności zorganizowanej wokół idei wzajemnego rozwoju i wzrostu. Społeczności, której będziemy członkami. W takim społeczeństwie praca stanie się tym, co będzie nam sprawiało przyjemność. Czy jest to możliwe? Może brzmi „życzeniowo”, ale jeden z naszych scenariuszy przewiduje brak przymusu pracy w przyszłości. Będzie to sprzyjało powstawaniu nowych, kreatywnych inicjatyw. Jakich? Na przykład ekologicznych.

Problem? Meaning of life consultant i Robot therapist pomogą

Część członków społeczeństwa już teraz nie wie, czym powinna się zająć, gdzie ulokować swoje pasje, jaki jest cel i sens ich życia. Jaką ścieżkę zawodową wybiorą, kto pomoże im w wyborze? To scenariusz, w którym z pomocą przyjdzie im z pomocą Meaning of life consultant, który doradzi w co potencjalni klienci powinni zainwestować swój czas i czym się zająć. A co z rynkiem robotów, które staną się naszymi nieodłącznymi towarzyszami? Rynek pracy powinien też być gotowy na tą ewentualność. Jeśli robot nie będzie miał wysokich kwalifikacji psychologicznych nauczy się ich od Robot therapist. Zadaniem terapeuty robotów będzie nauczenie maszyn ludzkich emocji tak, aby jak najlepiej mogły spełniać swoją funkcję w ludzkich domach.

Holodeck, czyli jesteś wszędzie

Już teraz coraz mniej czasu spędzamy w biurach. Niebawem zamknięte, jednoznaczne przestrzenie zamienimy na holodecki, czyli modelowe przestrzenie wirtualne, które za pomocą AR przemieniają się w dowolną przestrzeń pracy. W ten sposób codziennie będziemy mogli pracować w innej przestrzeni, stwarzającej nieskończone możliwości w zakresie kształcenia. Powrót do coworkingów? Może i tak, ale w innym wymiarze.

Emerytura, która nigdy nie nadejdzie

Możliwe jest, że system nie zapewni nam ani wysokiej emerytury ani opieki społecznej Dużych postęp technologiczno-gospodarczy sprawi, że średnia naszego życia wzrośnie. Podczas kilkudziesięciu lat pracy nie będziemy zajmować się tylko jednym obszarem, więc uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning) będzie na porządku dziennym. Pracownicy, permanentnie się dokształcając i rozbudowując swoje kompetencje, będą zmieniać również zawody. Patchwork zawodów, form pracy i miejsc będzie naszą nową zawodową rzeczywistością. Jakie jeszcze zmiany czekają nas na rynku pracy? Jak się na nie przygotować? Więcej informacji znajdziecie w naszym szczegółowym raporcie dotyczącym pracownika przyszłości.

Na podanych 108 stron raportu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa, kiedy nadejdzie i jaki będzie miała wpływ na rynek pracy?
 • Jak zmieni się charakter pracy i jak zostanie przedefiniowane jej znaczenie?
 • Jakie zawody pojawią się dzięki rozwojowi m.in AI?
 • Czym jest efekt nazywany „doliną niesamowitości”?
 • Kim jest Sophia i dlaczego większość z nas jest niechętna do współpracy z nią?
 • Jakie kompetencje powinno się kształcić już dziś, by przygotować siebie oraz swoje dzieci na przyszłość w kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy i zmian zawodów?
 • Jak skuteczni gracze na rynku, dostosowując swoje modele biznesowe do nowych rynkowych trendów, mogą zyskać nie tylko przewagę konkurencyjną?
 • W jakie zmiany wierzy ponad 500 przedstawicieli małych, średnich i dużych firm?

W pełnym raporcie:

 • 32 czynniki zmian, które w przyszłości będą miały znaczący wpływ na pracowników i rynek pracy
 • 5 pełnych scenariuszy przyszłości związanych ze zmieniającym się rynkiem pracy
 • spis kluczowych kompetencji pracownika przyszłości nieobjętych automatyzacją obok wskazywanych umiejętności z obszaru nauk ścisłych (tzw. STEM)
 • przykładowe sylwetki pracowników przyszłości

Metodologia:

Badania opierają się zarówno o metody ilościowe, jak i jakościowe. Zostały przeprowadzone w kilku etapach. Na wstępie dokonano analizy pozwalającej zidentyfikować czynniki zmian mogące mieć wpływ na przyszłość pracowników. Zostały one pogrupowane przez nas według metodologii STEEP (na środowiskowe, ekonomiczne, polityczne, technologiczne, społeczne). W kolejnym etapie zrealizowaliśmy moduł badań jakościowych złożony z 3 zogniskowanych wywiadów grupowych z pracownikami (FGI) oraz 10 wywiadów indywidualnych ze specjalistami i ekspertami z różnych branż. W grupach fokusowych wzięli udział pracownicy zatrudnieni w nowoczesnych lub rozwojowych branżach gospodarki (np. zajmujących się rozwojem technologii AI), osoby pracujące na etacie, a także w inny sposób (np.: freelancerzy, cyfrowi nomadzi), z firm prezentujących różne wartości, zarówno małych, jak i dużych korporacji.

Dało to podstawę do stworzenia 5 scenariuszy przyszłości, które łączą wybrane czynniki zmian i pokazują ich wzajemny wpływ. Pozwoliło również dla każdego scenariusza określić cechy, jakie powinien mieć pracownik przyszłości, kompetencje, które staną się mu niezbędne, posiadane umiejętności, a także ustalić, jak zmienią się potrzeby i wartości takiego pracownika. W ostatnim etapie przeprowadziliśmy badanie ilościowe. Jego celem było określenie obecnych potrzeb i wartości w stosunku do pracy różnych grup wiekowych oraz prawdopodobieństwo wystąpienia opracowanych scenariuszy pracy. W tym celu zebraliśmy opinie 1327 internautów, wykorzystując responsywne ankiety CAWI (computer-assisted web interview). W trakcie badań pracownicy, pracodawcy i eksperci określali, jak i z jaką siłą już dziś różne czynniki wpływają na zmiany na rynku pracy. Po analizie opinii badanych i ekspertów posegregowaliśmy je na 3 grupy.

Raport dotyczący pracownika przyszłości został zrealizowany we współpracy z firmą Samsung.

 

Warsztaty: Pracownik przyszłości

 • Zapraszamy na warsztaty, składające się z 2 modułów:
  – Moduł 1: Prezentacja inspiracyjna (raport i wnioski z raportu w pigułce),
  – Moduł 2: Wypracowanie konsekwencji przedstawionych scenariuszy dla Twojego biznesu.
 • Efekt warsztatów:
  – konkretne koncepcje biznesowe, w odpowiedzi na wybrane scenariusze przyszłości,
  – znajomość najistotniejszych trendów społecznych, technologicznych i ekonomicznych w kontekście przyszłości rynku pracy.

Zapytaj o szczegóły

 

Pracownik przyszłości pobierz
Liczba wybranych produktów: 0 zamów
Zamknij
Zamknij

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi raportami
Twoje pliki:

  Twoje zamówienie

   Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    

   Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę...
   Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, administratora danych osobowych, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych jest umowa realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zamówienia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.
   TAKWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
   Zamknij

   Twoje zamówienie

    Wybierz interesująca Cię opcję:

    Cena netto:

    Posiadasz kod rabatowy? Wpisz go tutaj:

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę...
    Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, administratora danych osobowych, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych jest umowa realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zamówienia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.
    TAKWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez...

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez infuture hatalska foresight institute prowadzonego przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsk, ul. Gostyńska 107 w celach marketingowych, w tym również na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Po wysłaniu zamówienia skontaktujemy się Państwem w celu sfinalizowania transakcji.

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę...
    Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, administratora danych osobowych, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych jest umowa realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zamówienia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.
    TAKWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez...

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
    Dziękujemy za zainteresowanie raportami TrendSignals. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą na podany w zamówieniu adres e-mail w celu sfinalizowania transakcji.
    Dziękujemy.
    Wkrótce skontaktujemy się z Tobą na podany w zamówieniu adres e-mail w celu sfinalizowania transakcji.
    Dziękujemy.
    Wkrótce skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia szczegółów możliwości nabycia raportu.
    OK
    Zamknij

    Wybierz interesująca Cię opcję:

    Rodzaj abonamentu
    Długość subskrypcji
    Ilość raportów
    Cena subskrypcji
     
    Rodzaj abonamentu Pojedynczy
    Długość subskrypcji -
    Ilość raportów pojedyncze
    wydanie
    raportu
    Cena subskrypcji 950 zł netto
    Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej. rozumiem
    look into the future