Raporty

Smart living

Obszar smart living to bardzo szerokie pojęcie, na które składają się m.in. kategorie związane z inteligentnym zarządzaniem i funkcjonowaniem w mieście (smart city), pracą (smart workplace), przemieszczaniem się (smart transport), domem (smart home).

Wyzwaniem i jednocześnie celem w rozwoju smart living staje się osadzenie w powszechnej świadomości użytkowników wiedzy, że technologia jest jedynie narzędziem w celu stworzenia bezpiecznej, efektywnej, energooszczędnej, spersonalizowanej, ekologicznej, funkcjonalnej, lepiej monitorowanej i zarządzanej przestrzeni.
Smart living to nie tylko nowe technologie.  Inteligentny oznacza także (a może przede wszystkim?) tańszy, bardziej energooszczędny i bardziej ekologiczny.bezpłatny
Smart living
Partner: Innogy
pobierz

„Smart living to nie tylko ulepszanie, ale również twórczość, czyli wyłamanie się z obowiązujących kanonów. Smart to także sprytne rozwiązania, a spryt w tym przypadku polega na znajdowaniu krótszych dróg od punktu A do punktu B, o których nikt nigdy do tej pory nie pomyślał”.

prof. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

Czynniki rozwoju smart living

Obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend Smart living. W naszym Raporcie zdefiniowaliśmy szereg czynników, które na to wpływają. Jak już zauważyliśmy we wstępie, technologie nie są jedynym aspektem Smart living, a co za tym idzie nie tylko szeroka dostępność technologii takich jak Internet of Things, Sztuczna Inteligencja, internet 5G, to tylko jeden z czynników zmian.
Kryzys w 2008 roku wywołał zmiany postaw społecznych. Mamy coraz większą świadomość ograniczoności zasobów energetycznych, chcemy energię oszczędzać zarówno ze względu na budżet domowy, jak również ze względu na naszą planetę. Coraz bardziej obserwujemy potrzebę zrównoważonego rozwoju. Technologie z obszaru smart home, smart city czy smart workplace przychodzą nam z pomocą wobec coraz większej chęci kontroli naszego bezpieczeństwa czy popularyzacji usług on demand.

Wyzwania

Dalszy rozwój smart living będzie musiał stawić czoła wielu wyzwaniom, m.in.: barierom mentalnym przed stosowaniem tego rodzaju rozwiązań, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, zwiększającemu się zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Globalne zapotrzebowanie na energię z roku na rok wzrasta. Analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) szacują, że do 2040 roku zwiększy się ono o 30%, wskazując na kilka kluczowych czynników stojących za tymi prognozami. Przede wszystkim globalna gospodarka rozwija się średnio o 3,4% rocznie. Rośnie też liczba ludności i w 2040 roku przekroczy 9 miliardów (obecnie 7,4 miliarda). Wyraźnie postępuje proces urbanizacji; 55% światowej populacji żyje na obszarach miejskich, zgodnie z prognozami odsetek ten wzrośnie do 68% do roku 2050, co da kolejnych 2,5 miliarda mieszkańców miast. Miliony gospodarstw domowych zaopatrują się w kolejne urządzenia oraz
instalują systemy chłodzenia.

Źródło: World Energy Outlook 2017, International Energy

Oczekiwania konsumentów

Z badań przeprowadzonych przez infuture foresight hatalska institute wynika, że konsumenci chcą aby zastosowanie technologii (IoT, AI, 5G) prowadziło do poprawy jakości życia i budowania relacji. Nasze badania, min. metoda innovation games pokazały, jak duża jest potrzeba wprowadzenia ekologicznych rozwiązań w naszych domach, ze szczególnym wskazaniem na oszczędność i odzyskiwanie energii.

Rozwiązania smart home z jednej strony oferują różnorodne energooszczędne i zrównoważone rozwiązania, a z drugiej strony zdejmują z nas konieczność pamiętania o wielu prozaicznych działaniach, jak wyłączanie nieużywanych sprzętów czy gaszenie światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Mogą więc realnie przyczynić się do bardziej racjonalnego gospodarowania energią, a jak wiadomo, oszczędzanie i odzyskiwanie energii to jeden z głównych kierunków rozwoju energetyki we współczesnym świecie.

Nota metodologiczna

W ramach projektu przeprowadzono kilkuetapowy proces badawczy. Złożyły się na niego:
Wywiady jakościowe – zostały przeprowadzone z dziewięcioma ekspertami specjalizującymi się w dziedzinie energetyki i szeroko rozumianych aspektach smart living, w tym: smart home, smart city, smart transport.
Skanowanie środowiskowe – analiza, której celem było poszukiwanie sygnałów zachodzących zmian w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa.
Badanie ankietowe – zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Zebrano opinie od 1287 internautów. Badanie zrealizowano we wrześniu 2018 roku. Struktura próby internautów została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie uwzględnione zostały tylko kompletne ankiety.
Warsztaty kreatywne – bazujące na innovation games – wzięło w nich udział 13 osób, które deklarowały
zainteresowanie tematem i były przedstawicielami różnych dziedzin i branż. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciel firmy energetycznej, psycholog, architekci, przedstawiciel administracji, marketingu, deweloperów, instytucji kultury czy nowych technologii.

Warsztaty: Smart living

 • Zapraszamy na warsztaty, składające się z 2 modułów:
  – Moduł 1: Prezentacja inspiracyjna (raport i wnioski z raportu w pigułce),
  – Moduł 2: Wypracowanie konsekwencji przedstawionych trendów dla Twojego biznesu.
 • Efekt warsztatów:
  – konkretne koncepcje biznesowe, w odpowiedzi na wybrane trendy,
  – znajomość najistotniejszych trendów społecznych, technologicznych i ekonomicznych w kontekście rozwiązań smart.

Zapytaj o szczegóły

 

Smart living pobierz
Liczba wybranych produktów: 0 zamów
Zamknij
Zamknij

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi raportami
Twoje pliki:

  Twoje zamówienie

   Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    

   Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę...
   Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, administratora danych osobowych, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych jest umowa realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zamówienia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.
   TAKWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
   Zamknij

   Twoje zamówienie

    Wybierz interesująca Cię opcję:

    Cena netto:

    Posiadasz kod rabatowy? Wpisz go tutaj:

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę...
    Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, administratora danych osobowych, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych jest umowa realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zamówienia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.
    TAKWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez...

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez infuture hatalska foresight institute prowadzonego przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsk, ul. Gostyńska 107 w celach marketingowych, w tym również na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Po wysłaniu zamówienia skontaktujemy się Państwem w celu sfinalizowania transakcji.

    Wypełnij dane i wyślij zamówienie:

    Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę...
    Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, administratora danych osobowych, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych jest umowa realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zamówienia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem Regulamin serwisu i akceptuję jego treść.
    TAKWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez...

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Infuture Hatalska Foresight Institute, prowadzony przez firmę hatalska.com Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gostyńska 107, w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych. Mam prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
    Dziękujemy za zainteresowanie raportami TrendSignals. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą na podany w zamówieniu adres e-mail w celu sfinalizowania transakcji.
    Dziękujemy.
    Wkrótce skontaktujemy się z Tobą na podany w zamówieniu adres e-mail w celu sfinalizowania transakcji.
    Dziękujemy.
    Wkrótce skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia szczegółów możliwości nabycia raportu.
    OK
    Zamknij

    Wybierz interesująca Cię opcję:

    Rodzaj abonamentu
    Długość subskrypcji
    Ilość raportów
    Cena subskrypcji
     
    Rodzaj abonamentu Pojedynczy
    Długość subskrypcji -
    Ilość raportów pojedyncze
    wydanie
    raportu
    Cena subskrypcji 950 zł netto
    Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej. rozumiem
    look into the future