Mapa trendów 2021

infuture.institute przygotowuje Mapę Trendów od 4 lat. Jest to autorskie narzędzie, które nie tylko ma ułatwić firmom i organizacjom pracę z trendami, ale również zasilać wiedzą oraz służyć pomocą przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Dzięki stałemu monitorowaniu trendów instytut gromadzi wiedzę o zagrożeniach, wyzwaniach i szansach, które pojawiają się w danych obszarach i co roku aktualizuje narzędzie.

Na mapie umieszczono 42 trendy:

Tegoroczna Mapa Trendów 2021 prezentuje 42 trendy w podziale na 5 kategorii: trendy technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i polityczno-regulacyjne. Najwięcej trendów znalazło się w tym roku w kategorii technologicznej – jest ich 16. To naturalne – pandemia COVID-19 przeniosła nas w czasie o kilka lat i przyspieszyła transformację cyfrową na wielu poziomach. Dodatkowy wymiar w każdej z kategorii wskazuje na dojrzałość danego trendu (foresight, innovation, reactive oraz new normal).

Trendy, które w tym roku znalazły się na mapie, to:

Ze względu na pandemię COVID-19 w stosunku do ubiegłego roku widać kilka istotnych zmian. Trendy nie tylko przesunęły się do przodu (tzn. ich adaptacja w społeczeństwie przyspieszyła), ale też zatrzymały się na swoich pozycjach ubiegłorocznych, a nawet cofnęły. Takim przykładem jest chociażby Transport autonomiczny, który ze względu na ograniczenia inwestycji oraz rezygnację z niektórych testów, przeszedł ze strefy reaktywnej do strefy innowacji.

Jak czytać Mapę Trendów?

W tym roku nasza Mapa Trendów przyjęła nową formę. Zdecydowaliśmy się ją zdigitalizować, dzięki czemu można teraz porównywać zachowanie trendów na przestrzeni lat.

Im bliżej środka pięciokąta, tym trend potrzebuje więcej czasu (według aktualnego stanu wiedzy i tempa jego rozwoju), aby stać się trendem wiodącym. Trendy z różnych kategorii wchodzą też w relacje między sobą – im bliżej granicy kategorii znajduje się trend, tym bardziej związany jest z tą drugą kategorią. Analiza wzajemnych wpływów trendów pozwala holistycznie spojrzeć na obszary trendowe.

Metodologia

Podjęliśmy także decyzję o usunięciu z wersji graficznej mapy kategorii trendów komunikacyjnych i dodaniu kategorii trendów polityczno-regulacyjnych w ramach modelu STEEP, którym posługujemy się, robiąc analizy trendowe. To zmiana czysto formalna. Trendy komunikacyjne należą bowiem do wszystkich innych trendów (m.in. społecznych, środowiskowych, technologicznych).  Ze względu na nowy sposób wizualnego przedstawiania trendów zaktualizowane zostały również wcześniejsze wersje map.

Na Mapie Trendów znajdują się zidentyfikowane i opisane kluczowe trendy, mające istotny wpływ na rzeczywistość. Narzędzie powstaje na podstawie comiesięcznych raportów Trend Signals, raportów branżowych oraz historycznej analizy sygnałów zmian. Trendy są regularnie monitorowane przez instytut. Mapa Trendów budowana jest w oparciu o model STEEP.

Partnerem technologicznym projektu jest Develocraft.

Warsztaty Trend Screening

Które trendy są najistotniejsze dla Twojego biznesu? Jak przełożyć je na konkretne rozwiązania i decyzje? Na które trendy firma powinna odpowiadać już dziś? Które pomysły są najbardziej uzasadnione biznesowo?

Zapraszamy na sesję warsztatową wykorzystującą autorski zestaw narzędzi, który pozwoli nam w ciągu dwóch spotkań warsztatowych (online) odpowiedzieć na postawione wyżej pytania. Proponowany proces to zestaw wybranych technik, na które składają się takie metodyki pracy jak: design sprint, innovation games oraz autorskie narzędzia opracowane przez Natalię Hatalską oraz zespół infuture.institute.

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Cytat – William Gibson

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Cytat – William Gibson

Cena netto: zł VAT: zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.