Badania

Present Thinking

Aby stworzyć scenariusze “jutra” musimy dobrze zrozumieć świat “dziś”. Analizujemy zatem nieustannie obecne problemy, postawy, potrzeby i oczekiwania konsumentów, ekspertów z branży oraz samych zainteresowanych rozwojem. Prowadzimy badania ilościowe i jakościowe. Wykorzystujemy zarówno klasyczne metody badawcze, jak i niestandardowe narzędzia do zdobywania wiedzy i inspiracji.

Najczęściej wykorzystywane metody badawcze:

Efekty: Pozyskane dane przedstawiamy w formie raportów, prezentacji inspiracyjnych czy warsztatów, zawsze osadzając je w kontekście aktualnych trendów społecznych, technologicznych, ekonomicznych, środowiskowych i politycznych. Wszystko po to, aby finalnie osadzić zebrane dane w kontekst przyszłości. Analizujemy też jak zidentyfikowane problemy, aspiracje, dążenia, oczekiwania i obawy konsumentów mogą wpłynąć na przyszłość analizowanego obszaru rynkowego.

Future Thinking

Praca nad przyszłością realizowana w modelu infuture.thinking, stanowi niezbędny element procesu innowacji. Jest sposobem na rozszerzenie myślenia i daje bodziec do wypracowania rozwiązań wykraczających poza utarte schematy. Dlatego w naszej pracy uzupełniamy proces badania i analizy wiedzy o konsumentach „dziś” metodami forecastingowymi i wiedzą trendową. Wypracowane w procesie badawczo-rozwojowym wnioski mogą być podstawą do określenia kierunków rozwoju przedsiębiorstwa czy organizacji.

Metody badania przyszłości dobieramy w zależności od projektu i zadania, które przed nami stoi. Czynniki zmian analizujemy szeroko m.in. opierając się na modelu STEEP (sociological – technological – economic – environmental – political). Konsumenci korzystają bowiem z wielu kategorii jednocześnie, jeśli zaś coś im pasuje w jednej z nich przenoszą to do drugiej. Z tego powodu tak ważna jest szeroka obserwacja trendów – w wielu obszarach jednocześnie. Inspiracje najczęściej bowiem przychodzą spoza własnej kategorii. Pracujemy zatem także warsztatowo z konsumentami szukając odpowiedzi na pytania klientów czy poszukując insightów.

Najczęściej wykorzystywane metody badawcze:

Karty czynników zmian wykorzystywane do wypracowywania scenariuszy przyszłości.

Efekty: Analizę pozyskanych danych opracowujemy w postaci autorskich narzędzi, m.in.:

Przykłady badań w raportach:

Coworking

Coworking

Cooworking, co-working czy kołorking to zjawisko, które na przestrzeni ostatnich lat stało się powszechne i […]
POBIERZ
Sypialnia przyszłości

Sypialnia przyszłości

Jak tu spać, aby nie spać za długo, a się wyspać? Dane ilościowe pokazują, że […]
POBIERZ
Smart Living

Smart Living

Obszar smart living to bardzo szerokie pojęcie, na które składają się m.in. kategorie związane z […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Badania

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Badania

Cena netto: zł VAT: zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Zapytaj o ofertę

  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.