Wdrażanie innowacji

Żyjemy w czasach, w których zmiany postępują niezwykle szybko i dynamicznie, właściwie z dnia na dzień. Firmy i organizacje próbują nieustannie odnaleźć się w pogoni za „next big thing”. Często jednak potrzebują wsparcia i dodatkowej wiedzy – w którym kierunku podążać, na które ze zmian zwracać szczególną uwagę. Instytut wspiera swoich Partnerów w działaniach proinnowacyjnych oraz planowaniu strategicznym.

By poszerzyć wiedzę o innowacjach w Polskich firmach przeprowadziliśmy badanie wśród 269 przedstawicieli firm różnej wielkości, działających w różnych branżach, którzy prowadzili prace i/bądź wdrażali innowacje. Zrealizowane badania i rozmowy z ekspertami i przedsiębiorcami pozwoliły nam zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesu niezbędne w procesie wdrażania innowacji. Na tej bazie przygotowaliśmy warsztaty, które mogą pomóc  efektywnie przejść proces od generowania pomysłów do ich wdrożenia. Warsztaty składają się z następujących modułów:

I. See & Experience

Indywidualnie opracowywany proces, który łączy w sobie wybrane narzędzia badawcze (w celu poznania oczekiwań, pragnień, obaw i zachowań konsumentów) oraz warsztatowe (w celu przepracowania ich konsekwencji dla przyszłości biznesu).

Na moduł składać się mogą następujące działania:

II. Do & Implement

Efektem tego procesu jest wypracowanie nowych rozwiązań, wybranie najbardziej uzasadnionych biznesowo, prototypowanie i rzeczywiste ich wdrożenie.  Wypracowanymi innowacjami mogą być nowe produkty, usługi, usprawnienia procesowe, zmiany technologiczne czy nowe strategie komunikacyjne.

Moduł ten skupiony jest wokół wsparcia procesu tworzeniu i wyboru koncepcji, budowania modeli biznesowych, prototypowania i testowania innowacji. Złożony jest głównie z kilku warsztatowych sesji kreatywno-strategicznych oraz kilku spotkań raportowych i konsultacyjnych.

Cały proces może trwać od kilku tygodni do kilu miesięcy.

Prototyp domu z kontenerów w ramach projektu „Smart Living” realizowanego z firmą Innogy

W obu modułach zawsze przygotowujemy indywidualnie dopasowany zestaw narzędzi warsztatowych, który pozwoli w ciągu kilku dni zrealizować postawione cele. Proponowane procesy to zawsze zestaw technik szybkiej i efektywnej pracy, na które czerpią z takiej metodyki pracy jak: design sprint, innovation games oraz autorskie narzędzia opracowane przez Natalię Hatalską oraz zespół infuture.

Poznaj raporty:

Jak wdrażać innowacje?

Jak wdrażać innowacje?

Słowo innowacyjność jest dziś w Polsce (ale też i na świecie) odmieniane przez wszystkie przypadki. […]
POBIERZ
Mapa trendów 2019

Mapa trendów 2019

Mapa prezentuje najważniejsze trendy w podziale na ich poziom dojrzałości oraz kategorię, do której należą. […]
POBIERZ
TrendSignals

TrendSignals

TrendSignals to comiesięczne raporty dedykowane najnowszym trendom. Nasz zespół ekspertek i ekspertów co miesiąc w […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Wdrażanie innowacji

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Wdrażanie innowacji

Cena netto: zł VAT: zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Zapytaj o ofertę

  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.