Raport wydany przez infuture hatalska foresight institute i Skanska próbuje zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość biurowców. Prezentuje pięć różnych scenariuszy w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Scenariusze zawarte w niniejszym raporcie opracowano przy wykorzystaniu kilku metod badawczych, m.in. takich jak: skanowanie środowiskowe, signals based forecasting oraz badania jakościowe (pogłębione wywiady eksperckie). Czynniki zmian analizowane były według modelu STEEP (sociological – technological – economic – environmental – political).

Dodatkowo scenariusze opierają się także na pracach z zakresu designu spekulatywnego (speculative design ) przygotowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studenci, projektując rozwiązania problemów, które jeszcze właściwie nie istnieją, pomogli nam w szerszym spojrzeniu na zachodzące zmiany oraz w zdiagnozowaniu trendów długoterminowych (jak np. żyjące budynki). Z jednej strony design spekulatywny pokazał nam kierunki rozwoju (wskazując także nowe technologie na rynku budowlanym i architektonicznym, np. metamateriały), z drugiej – skłonił do postawienia sobie pytań: czy to jest przyszłość, której chcemy, której się boimy czy na którą czekamy.

Scenariusze przyszłości

For the People & By the People (Inclusion & diversity) (Dla ludzi i przez ludzi. Inkluzywność i różnorodność) – biurowce cechować będzie musiała jeszcze większa otwartość i użyteczność uwzględniająca w coraz szerszym stopniu wiek, płeć, doświadczenia i potrzeby różnych grup ludzi. Ważna stanie się jeszcze bardziej przynależąca do danej przestrzeni bardzo różnorodna i wieloraka społeczność – zarówno najemców, jak i okolicznych mieszkańców. Lokalna społeczność będzie coraz aktywniej uczestniczyć w życiu budynków i biurowców i sprawiać, że przestrzenie będą wykorzystywane także po standardowych godzinach pracy. Więcej >

In symbiosis with nature (W symbiozie z naturą) – zakłada, że w przyszłości wszystkie budynki będą „zielone” i będą szeroko korzystać z rozwiązań bazujących na tzw. zielonej infrastrukturze (zielone tarasy, dachy, pokryte roślinnością fasady, wewnętrzne czy zewnętrzne ogrody, ściany porośnięte roślinnością). To wszystko sprawi, że obecność „zieleni” nie będzie już wyłącznie elementem dekoracyjnym.  Scenariusz ten wiąże się także z całkowitą zmianą myślenia i potrzebą powrotu do natury. Więcej >

Independent & Self-sufficient (Niezależność i Samowystarczalność) – opiera się na założeniu, że w przyszłości każdy budynek stanie się autonomiczną jednostką, tj. będzie mógł funkcjonować niezależnie od zewnętrznej infrastruktury. Budynki same będą dostarczać 100% zapotrzebowania na energię zgodnie z potrzebami wszystkim najemców. W tego typu biurowcach poczucie bezpieczeństwa przez użytkujących będzie bardzo wysokie, gdyż nie będzie możliwe zaburzenie działalności w przypadkach żadnych niespodziewanych zdarzeń: kataklizmów, gwałtownych zmian pogodowych, ataków terrorystycznych czy nawet zwykłej awarii. Więcej >

Adaptability & Flexibility (Adaptacja i Elastyczność) – zakłada, że w przyszłości budynki biurowe będą zmienne w czasie, elastyczne, nie do końca zdefiniowane i dostosowujące się do użytkownika (jeśli chodzi zarówno o ich kształt, jak i funkcjonalność). Aktualnie scenariusz ten napędzany jest przez takie trendy jak: modułowość, multifunkcjonalność, dynamika i adaptacja. Zaawansowane technologie umożliwią sprawne przekształcanie się samych budynków w zależności od aktualnych potrzeb najemców czy liczby zespołów, które w nich pracują. Więcej >

Invisible Architecture (Niewidzialna Architektura) – zakłada, że budynki stają się „niewidoczne” dla mieszkańców miast. Nie tylko wtapiają się w otoczenie i nie zakłócają przestrzeni, to na dodatek – wykorzystując najnowsze rozwiązania i technologie – znikają niejako z miast. Scenariusz ten jest również odpowiedzią na zmniejszającą się powierzchnię w miastach i bałagan architektoniczny oraz wiąże się z coraz silniejszym nastawieniem na poszanowanie dziedzictwa kulturalnego i krajobrazu miejskiego. Więcej >

Trendy na osi czasu

Opracowanie: infuture hatalska foresight institute 2017.