Warsztaty poświęcone strategii rozwoju

Warsztat 4 „Think Solution”

18 maja 2021, 9.00 – 16.00

Cele warsztatu: Zdefiniowanie celów szczegółowych i opracowanie kluczowych rezultatów.
Wyznaczenie zadań niezbędnych do osiągnięcia celów i rezultatów.

Warsztat 3  „Think Strategy”  

06.05, godz. 9.00 –  16.30

Cele warsztatu: Ustalenie misji, wizji, wartości firmy; opracowanie mapy celów i wyzwań, wyznaczenie strategicznych obszarów rozwoju.

Warsztat 2 „Think Future”

05.05, godz 10.00 – 17.00

Cele warsztatu: Ustalenie szerszego kontekstu funkcjonowania Investy, identyfikacja trendów, czynników zmian; przygotowanie scenariuszy i wizji rozwoju firmy;  

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Warsztaty poświęcone strategii rozwoju

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Warsztaty poświęcone strategii rozwoju

Cena netto: zł VAT: zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden