close

Choose language

Choose currency

Design notional

Design spekulatywny jest jedną z metod forecastingowych skupiona wokół prototypowania przyszłości. Prace badawcze koncentrują się wokół pytania „a co by było gdyby”, poszukiwania możliwości zmiany oraz zaprojektowania alternatywnej rzeczywistość. 

Nadrzędnym celem jest stworzenie platformy do dyskusji, a nie przygotowanie konkretnych, wdrażalnych już dzisiaj rozwiązań. Negowanie status quo, zachęcanie do wyobrażenia sobie całkiem odmiennej rzeczywistość może prowadzić do oryginalnych wniosków i przemyśleń. Daje podstawę do tworzenia przełomowych innowacji a nie jedynie poprawiania tego co już znamy, jak funkcjonujemy, co oferujemy. Proces badawczy składa z kilku powiązanych etapów – od analizy desk research i signal based forecasting, poprzez wypracowanie konceptów/prototypów po zderzenie odbiorców z projektami. Ważne jest, aby użytkownicy/klienci/mieszkańcy mogli wejść w reakcję z przyszłością, zareagować na nią. Dzięki temu dostajemy feedback, generujemy dyskusję, poznajemy opinię.

Czego dostarcza design spekulatywny:

Jak go realizujemy:

Podstawą dobrze przeprowadzonego designu spekulatywnego jest zbudowanie szerokiej platformy współpracy. Każdy projekt traktujemy indywidualnie więc każdorazowo budujemy grono osób, z którymi pracujemy nad konceptami przyszłości.  Do kooperacji zapraszamy przedstawicieli biznesu, nauki, sztuki. Synergia działań na styku różnych dziedzin i sektorów przynosi bardzo ciekawe efekty. Wyniki prezentujemy na wystawach, festiwalach designu, w przestrzeniach publicznych tak, aby móc zobaczyć reakcje ludzi.

Przykłady realizacji:

Projekt „Biurowce przyszłości” to przykład współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy firmą deweloperską, ośrodkiem naukowym i instytutem foresightowym. Na podstawie opracowanych przez nas trendów kulturowych, społecznych i środowiskowych, politycznych oraz ekonomicznych studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej podjęli się zaprojektowania biurowca, który mógłby funkcjonować w przyszłości. Prace miały zwracać uwagę nie tylko na bryłę budynku, lecz także na poszukiwanie idei – kierunku, w jakim rozwijać się będzie myślenie o budynkach biurowych i wykorzystywanych w nim technologiach. Wśród opracowanych koncepcji znalazły się budynki z mikroplastiku, metamateriałów, perowskitów, membran filtrujących czy włókna węglowego. Obiekty dynamiczne, modułowe, żyjące w zgodzie z naturą i samowystarczalne. Podwodne, podziemne, powietrzne czy zlokalizowane na Marsie. Koncepty były prezentowane w  przestrzeniach Politechniki Gdańskiej.

Wystawa “Future Food Lab” podczas Gdynia Design Festival 2017.

Dla przykładu efekty designu spekulatywnego w ramach projektu „Sypialnia Przyszłości” realizowanego we współpracy z IKEA i ASP w Gdańsku były wystawiane w ramach Gdynia Design Days oraz w jednym z Trójmiejskich biurowców, a Future of Food (kooperacja z Tesco i ASP Gdańsk) został zaprezentowany m.in. na Łódź Design Festival i Gdynia Design Days.    

Wystawa “Future Food Lab” podczas Gdynia Design Festival 2017.
Wystawa “Office of the Future” podczas Łódź Design Festival 2019.
Zamknij

Download free of charge :
[eng] Speculative design

Teasers in articles :
[eng] Speculative design

Net price : 0 zł VAT: 0 zł Gross price (to be paid) : 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden
  • Zapytaj o ofertę

  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden

Join the infuture.institute newsletter!

Every day at the institute we share knowledge. From time to time, we collect what is most important to us and send it in a newsletter.

You will find in it:

"*" indicates required fields