zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Mapa cieplna

Najważniejszą częścią przeprowadzonej analizy w rapach raportu „Wpływ Trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju” jest Mapa cieplna.

Jak czytać Mapę?

Mapa pokazuje, jak każdy z trendów wpływa na każ dy cel zrównoważonego rozwoju. Im mapa bardziej
świeci się na czerwono, tym trend bardziej negatywnie wpływa na realizację celu (spowalnia lub uniemożliwia jego wykonanie o czasie). Im bardziej mapa świeci się na zielono, tym dany trend bardziej pozytywnie wpływa na realizację celu (przyspiesza lub umożliwia jego wykonanie o czasie).

 • Małgorzata Greszta
  Warto zwrócić uwagę na fakt zróżnicowanego wpływu danego trendu na poszczególne cele. Na przykład trend transport autonomiczny ma rozpiętość wpływu na poszczególne cele w skali od -1,3 do +1,7. To znaczy, że istnieją cele, których realizację trend ten mocno wspiera, a jednocześnie istnieją cele, których realizacji przeciwdziała. Dostrzeżenie tych zależności jest bardzo ważne, aby przy ostatecznym ustalaniu ścieżek działania zawsze patrzeć holistycznie i uwzględniać ten różny wpływ. Cele są bowiem tak skonstruowane, że ich wspólna, równoczesna realizacja przyniesie oczekiwane efekty.
  Małgorzata Greszta | Partner Zarządzająca CSR Consulting, prezeska Zarządu Fundacji Kampania 17 Celów

Raport powstał we współpracy z CSR Consulting w ramach Kampanii 17 Celów.

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Mapa Cieplna

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Mapa Cieplna

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.