zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Karty Trendów 2024 (PDF)

149,00  (183,27  z VAT)

 • 81 trendów, 3 ścieżki pracy, 9 konkretnych ćwiczeń warsztatowych,
 • systematyzuje, ułatwia i przyśpiesza pracę z trendami,
 • stanowi źródło inspiracji i umożliwia szerokie, pozasilosowe spojrzenie.


Kategoria:

Narzędzie do budowania strategii, innowacji i rezyliencji

Od 2018 roku przekazujemy w Wasze ręce Mapę Trendów, która dla wielu z Was jest drogowskazem w pracy nad strategią. Zdajemy sobie jednak sprawę, że praca z trendami nie jest łatwa, a podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o ich analizę wiąże się z wieloma wyzwaniami. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować dla Was dodatkowe narzędzie – Karty Trendów – które pomoże tę pracę usystematyzować, a tym samym ją ułatwić i przyspieszyć.

Karty Trendów mogą otworzyć nowe tematy do dyskusji w organizacji, są też doskonałym narzędziem motywującym do wyciągnięcia z szuflad projektów, na których wdrożenie do tej pory nie było wystarczających argumentów. Przede wszystkim jednak Karty Trendów pozwalają spojrzeć na organizację inaczej, przez co ułatwiają jej rozwój w dynamicznie zmieniających się czasach.

Jak pracować z Kartami Trendów?

Z kartami można pracować na co najmniej kilka sposobów.

1. Mogą służyć jako kompleksowe źródło informacji o najważniejszych zmianach na świecie. Karty zawierają bowiem opisy łącznie 81 trendów w podziale na 7 megatrendów, które nazywamy światami: Świat przeobrażeń społecznych, Świat AI, Świat lustrzany, Zrównoważony świat, Światy alternatywne, Świat kryzysów zdrowotnych, Świat wojen.

2. Można je wykorzystywać jako jasną wskazówkę w obszarze pracy z trendami. Na każdej karcie, oprócz opisu trendu, znalazła się informacja o perspektywie czasowej, w jakiej dany trend jest lub będzie widoczny.

strategia3. Karty Trendów są doskonałym narzędziem w trakcie pracy nad strategią bądź innowacjami. W tym celu należy skorzystać z zaproponowanych ścieżek. Ścieżka Poszukiwanie innowacji pomaga w generowaniu nowych rozwiązań; ścieżka Tworzenie strategii pozwala zrozumieć wpływ trendów na krótko – i długoterminową strategię Twojej organizacji.

4. Karty Trendów są pomocne w budowaniu odporności organizacji na globalne zmiany. Jeśli chcesz zmapować niepewności i zastanowić się, jakie konsekwencje mogą przynieść dla organizacji, wybierz ścieżkę Budowanie rezyliencji. Pomoże zdefiniować główne zmiany i wyzwania wynikające z niepewności i wesprze w budowaniu biznesowej rezyliencji.

Jak czytać Kartę Trendów?

W górnej części karty znajdziesz nazwę megatrendu. Trendy są przypisane do 7 megatrendów, których opisy dostępne są w pliku PDF. W środkowej części, pod nazwą trendu znajduje się jego opis. Dolna część karty to oznaczenie perspektywy czasowej poszczególnych trendów. Obejmuje cztery strefy: now – perspektywa teraz, new – perspektywa krótkoterminowa (1-5 lat), next – perspektywa średnioterminowa (5-15 lat), beyond – perspektywa długoterminowa (15+ lat). Kod QR przekierowuje do platformy, gdzie znajdziesz szerszą definicję trendu, przyczyny i konsekwencje jego występowania i technologie wspierające. Możesz tam także obserwować zmianę trendu w czasie na podstawie wskaźnika Trend Momentum Index (TMI) oraz śledzić manifestacje trendów pojawiających się w trzech obszarach – innowacjach, nauce i publicystyce.

Jak przygotować warsztaty pracy z trendami?

Karty Trendów to narzędzie DIY (Do It Yourself). Dokument przygotowany jest w pliku .pdf. Wydrukuj dokument, potnij karty i zacznij pracować warsztatowo.

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Karty Trendów 2024 (PDF)

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Karty Trendów 2024 (PDF)

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.