zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Gospodarka obiegu zamkniętego

Od pięćdziesięciu trzech lat żyjemy na kredyt, który zaciągamy u przyszłych pokoleń – nasza konsumpcja przekracza dostępne zasoby naturalne Ziemi, a my wyczerpujemy roczne zapasy surowców w mniej niż 12 miesięcy.

By zmienić ten stan rzeczy, powinniśmy przemodelować myślenie o designie, własności produktów, produkcji, przede wszystkim, przetwarzaniu odpadów. Jednym z rozwiązań, rekomendowanych m.in. przez ONZ i UE, a jednocześnie rosnącym globalnie trendem jest gospodarka obiegu zamkniętego, której poświęciliśmy nasz raport trendowy.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ)  to model produkcji i konsumpcji, który polega na jak najdłuższym utrzymaniu wartości produktów i materiałów oraz ograniczeniu do minimum odpadów i zanieczyszczeń przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb wszystkich mieszkańców globu.

Gospodarka obiegu zamkniętego to również model biznesowy, który już dziś jest wdrażany na wielu poziomach. W swoje strategie włączają ją zarówno organizacje, jak również cała Unia Europejska.

6R: sposoby wdrażania cyrkularności w biznesie

Osią analizy w niniejszym raporcie jest zasada 6R. Wyznacza ona podstawę kierunku cyrkularnych działań. Jest jednocześnie zestawem wytycznych dla analizy i strategii, wskazuje bowiem na sposoby wydłużania cyklu życia produktów. Co ważne, uwzględnia też rolę, jaką ma do odegrania biznes w procesie cyrkularnej transformacji. Na podstawie sześciu strategii wskazujemy konkretne case studies marek i organizacji, które redefiniują swoje produkty i usługi tak, by były bardziej cyrkularne. 

Odpady cyfrowe poza prawem

Zmiany legislacyjne kształtujące trend GOZ zachodzą w różnych formach i na różnych szczeblach. W raporcie piszemy nie tylko o klasycznych aktach prawnych, ale także o dokumentach strategicznych, które mogą wpływać na dalsze regulacje. Analizujemy je przez pryzmat czasu (perspektywa trzech dekad), jak również poziomów ich oddziaływania (globalny, europejski, krajowy) i konsekwencji dla biznesu.

Poruszamy również często pomijany aspekt cyrkularnej transformacji gospodarki. Problem cyfrowego zanieczyszczenia będzie wymagał zaadresowania w strategiach cyrkularnych, zwłaszcza, że proces „danefikacji” (ang. datafication) w niedalekiej przyszłości dotknie niemal każdą branżę. O ekspercki komentarz poprosiliśmy Joannę Murzyn, inicjatorkę Instytutu Ekologii Cyfrowej.

Cyrkularne zawody przyszłości


Rozwój gospodarki obiegu zamkniętego przyniesie zmiany w sektorze zatrudnienia. W związku z restrukturyzacją i transformacją wielu branż część miejsc pracy zostanie zlikwidowanych, ale wraz z rozwojem cyrkularnych modeli działania pojawią się nowe możliwości zawodowe. Raport prezentuje najbardziej rozwojowe profesje i kluczowe kompetencje, które mają powstać do 2030 roku.

Pobierz demo, by zobaczyć, co jeszcze znajdziesz w opracowaniu lub kup raport

Dla kogo jest ten raport?

Raport szczególnie polecamy:

Webinar: Gospodarka obiegu zamkniętego

Jeśli jesteś ciekawa/ ciekawy najważniejszych kwestii związanych z cyrkularnością, zachęcamy do obejrzenia webinaru. W trakcie trwającego 30 minut wideo ekspertki z działu badawczego infuture.institute:

W raporcie między innymi:

Do pracy z trendami polecamy również Karty trendów, które zawierają 3 główne ścieżki: strategia, innowacje, rezyliencja oraz Mapę Trendów.

Poznaj raporty:

PostAntropocen

PostAntropocen

Być może trafiliście Państwo w ostatnim czasie w mediach na powtarzające się informacje, że status […]
POBIERZ
Implementacja generatywnej AI

Implementacja generatywnej AI

W przestrzeni wirtualnej ciężko nie natknąć się obecnie na informację związaną z generatywną sztuczną inteligencją […]
POBIERZ
PHARMA – kwartalna analiza branży

PHARMA – kwartalna analiza branży

Nasze kwartalne raporty branżowe to esencja 7-letniej obserwacji rynku pharma. Dostarczamy partnerom głębokich analiz, identyfikujemy […]
UMÓW SIĘ
Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Ogólny spadek zaufania, brak wiary w autorytety, potrzeba zadbania o poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty – […]
POBIERZ
Lab Grown

Lab Grown

Jednym z najistotniejszych czynników przyspieszających rozwój trendu Lab Grown jest wyczerpywanie się zasobów i przechodzenie […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Cena netto: 111 zł VAT: 111 zł Cena brutto (do zapłaty): 222 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

  • wyniki naszych badań,
  • informacje z obszaru trendowego,
  • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
  • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.