zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

PostAntropocen

Być może trafiliście Państwo w ostatnim czasie w mediach na powtarzające się informacje, że status osoby prawnej przyznany został rzece – lub innej części przyrody ożywionej bądź nieożywionej –
w konsekwencji czego mogła ona pozwać przedsiębiorstwa lub ludzi, którzy przyczynili się do jej
degradacji lub zanieczyszczenia. Tymczasem nagłówki te wpisują się w trend zdecydowanie szerszy i dziejący się na głębszym poziomie – prawnym oraz społecznym, mający daleko idące konsekwencje ekonomiczne.

W niniejszym raporcie piszemy o widocznych pęknięciach w koncepcji antropocenu, o odzyskiwaniu przez naturę należnego jej miejsca. O podejściu more-than-human, które uwzględnia w swoich działaniach nie tylko człowieka i cały ekosystem, ale także podmioty cyfrowo-technologiczne, w tym awatary w metawersum i roboty społeczne. Nazywamy ten trend PostAntropocen i wskazujemy, jakie konsekwencje niesie on dla biznesu, projektowania miast, klimatu i gospodarki.

W raporcie:

oraz 39 dodatkowych inspirujących case studies w ramach sekcji Trends In Action i Social Media Suplement.

Toolbox. Jak przełożyć wiedzę na praktykę?

Z naszych doświadczeń wynika, że najtrudniejszym elementem w kontekście trendów jest ich przełożenie na praktykę. W tym raporcie proponujemy zestaw kilku ćwiczeń pozwalających spojrzeć na trend bardziej od strony praktycznej.

W sekcji toolbox znajdują się także tzw. pytania pomocnicze, które ułatwiają spojrzenie na trend z perspektywy biznesu oraz inspiracje z innych kategorii (sztuka, literatura, muzyka, design), które pozwalają na poszerzenie lub zmianę perspektywy.

Do pracy z trendami polecamy również Karty trendów, które zawierają 3 główne ścieżki: strategia, innowacje, rezyliencja oraz Mapę Trendów.

Webinar z Natalią Hatalską

Zamawiając raport otrzymasz dostęp do 50-minutowego nagrania, podczas którego Natalia Hatalska omawia najważniejsze zagadnienia z raportu oraz wskazuje na co warto zwrócić uwagę w kontekście trendu PostAntropocen.

Licencja

Z zastrzeżeniem zgody poniżej zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać lub dystrybuować utwór w całości lub w części bez zgody autora. Infuture.institute wyraża zgodę na wykorzystywanie raportu w całości lub części wyłącznie przez osoby i instytucje, które dokonały bezpośredniego odpłatnego nabycia utworu od infuture.institute oraz jedynie w celach związanych z prowadzeniem działalności. Licencja obejmuje wszystkich pracowników danej organizacji na czas nieokreślony.

Poznaj raporty:

Need-Based Engagement

Need-Based Engagement

W ramach najnowszego raportu TrendSignals zdefiniowaliśmy 4 trendy, które nawiązują do potrzeb konsumentów i sprzyjają […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
TrendSignals: PostAntropocen

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
TrendSignals: PostAntropocen

Cena netto: 1950 zł VAT: 448.5 zł Cena brutto (do zapłaty): 2398.5 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

  • wyniki naszych badań,
  • informacje z obszaru trendowego,
  • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
  • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.