zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 2023

Świat, w którym żyjemy, jest światem nakładających się na siebie kryzysów, w tym kryzysu klimatycznego, energetycznego, surowcowego, żywnościowego, geopolitycznego i gospodarczego. Aby przeciwdziałać tym kryzysom, ONZ przyjęło w 2015 roku Agendę 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie kraje członkowskie jednogłośnie zobowiązały się do realizacji ustalonych w ramach Agendy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG). Cele te dały również początek zmianom w europejskim prawodawstwie, zgodnie z którymi od 2024 roku przedsiębiorstwa będą musiały raportować, na ile wpisują się w założenia Agendy 2030 w obszarze środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, tzw. dyrektywa ESG (ang. environmental-social-governance).

Wskaźnik wpływu trendów na SDG

Aby ułatwić wszystkim podmiotom na rynku – biznesowi, administracji, jednostkom naukowym i organizacjom społecznym – pracę strategiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także realizację wymaganej w europejskim prawodawstwie dyrektywy ESG, od dwóch lat infuture.institute prowadzi badanie, którego efektem jest wskaźnik wpływu trendów na cele zrównoważonego rozwoju (SDG). Pokazuje on, które trendy należy wzmacniać, a które osłabiać lub eliminować, aby działać na rzecz zrównoważonego świata. Dane te w postaci Map Cieplnych, wykresów i tabel wraz z przejrzystymi wskazówkami, jak z nimi pracować dostępne są w raporcie „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju”.

POBIERZ RAPORT

  • Natalia Hatalska
    Mam ogromną nadzieję, że raport ten będzie dla Państwa wsparciem podczas podejmowania strategicznych decyzji i ułatwi Państwu identyfikację obszarów wymagających poprawy; że będzie dla Państwa przydatnym narzędziem w codziennej pracy na rzecz lepszego świata we wszystkich jego wymiarach
    Natalia Hatalska | CEO infuture.institute

Najważniejsze wnioski z raportu

Raport jednoznacznie pokazuje, że aktualne światowe trendy uniemożliwiają realizację celów przyjętych przez kraje ONZ w ramach Agendy 2030. Opracowany przez infuture.institute wskaźnik wpływu trendów na cele zrównoważonego rozwoju osiągnął bowiem w tym roku wartość 0,3 (w 7-stopniowej skali). Aby trendy mogły wpływać na realizację celów zrównoważonego rozwoju pozytywnie, wskaźnik musiałby wynieść co najmniej 1. Od dwóch lat, kiedy prowadzone jest to badanie, taki wynik nie został osiągnięty. Pozostałe wnioski dostępne są na infografice poniżej:

SDG - infografika
POBIERZ RAPORT

Jak pracować z trendami w kontekście założeń ESG

Mimo niezadowalającego postępu w obszarze realizacji celów, Agenda 2030 pozostaje aktualnym, ważnym programem na rzecz lepszego świata; w zasadzie jedyną strategią, którą aktualnie mamy. Ale posiadanie strategii to tylko pierwszy krok; drugi, ważniejszy, to jej wdrożenie. Jak sprawić, by cele zrównoważonego rozwoju nie były tylko czymś, co zostało zapisane na papierze? Jak sprawić, by faktycznie były realizowane? W raporcie opisano szczegółowo trzy warunki, które wydają się szczególnie istotne z perspektywy biznesu:

SDG - działania
POBIERZ RAPORT

Dla kogo jest ten raport?

Metodologia liczenia wskaźnika

Wskaźnik wpływu trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju obliczany jest na podstawie danych pochodzących ze stworzonego przez infuture.institute panelu delfickiego. Zasiada w nim trzydzieści ekspertek i ekspertów z takich obszarów, jak technologie, prawo, medycyna, społeczeństw etc. Ocena dokonywana była przez każdego eksperta indywidualnie, za pomocą ankiety internetowej. Ocena każdego z ekspertów miała tę samą wagę. Po zebraniu danych od wszystkich ekspertów wyniki zostały uśrednione, dzięki czemu wpływ trendów/megatrendów na realizację celów/obszarów został określony na trzech poziomach: regres, stagnacja, progres. Pełen skład Rady Eksperckiej biorącej udział w panelu delfickim dostępny jest pod adresem: https://infuture.institute/rada-ekspercka

Poznaj raporty:

Karty trendów 2023

Karty trendów 2023

Strategia. Innowacje. Rezyliencja. Od 2018 roku przekazujemy w Wasze ręce Mapę Trendów, która dla wielu […]
POBIERZ
Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego

Od pięćdziesięciu trzech lat żyjemy na kredyt, który zaciągamy u przyszłych pokoleń – nasza konsumpcja […]
POBIERZ
Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Ogólny spadek zaufania, brak wiary w autorytety, potrzeba zadbania o poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty – […]
POBIERZ
Depopulacja

Depopulacja

Obok doniesień o rosnącej wciąż liczbie ludności na świecie (jest już nas ponad 8 miliardów) […]
POBIERZ
Deglobalizacja: Zoom In

Deglobalizacja: Zoom In

Z definicji deglobalizacja to proces zmniejszającej się współzależności pomiędzy państwami. W naszym najnowszym raporcie chcemy […]
POBIERZ
PostAntropocen

PostAntropocen

Być może trafiliście Państwo w ostatnim czasie w mediach na powtarzające się informacje, że status […]
POBIERZ
Dobrostan psychiczny

Dobrostan psychiczny

Kolejny raport trendowy poświęcamy zagadnieniu Dobrostanu psychicznego. Przyglądamysię mu jako systemowi naczyń połączonych (składającemu się […]
POBIERZ
Osamotnienie

Osamotnienie

Czujemy się coraz wyraźniej osamotnieni. Osamotnienie to nie samotność. Osamotnienie to brak więzi z ludźmi, […]
POBIERZ
Inclusion & Diversity: Revisited

Inclusion & Diversity: Revisited

W najnowszym numerze TrendSignals skupiliśmy się na istotnych kierunkach w obszarze inkluzywności i różnorodności, na […]
POBIERZ
Fluidity 
& Sustainability

Fluidity 
& Sustainability

Ten raport TrendSignals poświęcony został zrównoważonemu rozwojowi oraz koncepcji zmienności. #sustainability oraz #fluidity to jednocześnie […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 2023

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 2023

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden