zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Deglobalizacja: Zoom In

Z definicji deglobalizacja to proces zmniejszającej się współzależności pomiędzy państwami. W naszym najnowszym raporcie chcemy nawiązać jednak do dwóch innych definicji, który nadają trochę szerszy kontekst temu megatrendowi – slowbalisation oraz newbalizacji. W raporcie wskazujemy również na 20 najważniejszych czynników ryzyka pogłębiających deglobalizację. Jednak na rozwój tego megatrendu wpływają także konkretne trendy?

Do niedawna wydawało się, że korzyści z globalizacji są na tyle duże i powszechne, że nie ma możliwości by to się zmieniło. Międzynarodowy handel czy outsourcing produkcji wymaga jednak zaufania oraz przewidywalności m.in. łańcuchów dostaw. Już pandemia, teraz również wojna w Ukrainie uwidoczniła, że łańcuchy dostaw są wyjątkowo newralgicznym elementem.

Utrudniony przepływ towarów ze względu na zamknięte granice czy ogólnie niepewną sytuację ekonomiczną spowodował wzrost znaczenia krótkich łańcuchów dostaw i wspieranie produkcji krajowej/ lokalnej, także instrumentami prawnymi. Okazało się, że w wielu wypadkach to nie cena jest najważniejsza, ale realna dostępność. Stąd zmiana kierunku czasami nawet na droższe, ale bardziej wiarygodne i w miarę możliwości również krótsze łańcuchy dostaw.

W związku z nasilającym się megatrendem Deglobalizacji rośnie także znaczenie takich trendów jak Samowystarczalność, Rezyliencja, Hiperlokalność, Gospodarka społeczna oraz Wojna wpływów. Dlatego też w tym numerze Trend Signals przyglądamy się bliżej tym zmianom.

TREND: REZYLIENCJA

Rezyliencja to trend nawiązujący do zdolności adaptacji do zmieniającego się świata i w tym kontekście stanowi też jedną z najbardziej istotnych kompetencji przyszłości. Na początku 2022 roku McKinsey i World Economic Forum uruchomiły Resilience Consortium. Konsorcjum ma na celu zebranie ministrów rządów, dyrektorów naczelnych i szefów organizacji międzynarodowych w celu opracowania wspólnych ram dla budowania rezyliencji dla organizacji sektora publicznego i prywatnego. Rezyliencja ta miałaby na celu osiągnięcie bardziej zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obliczu zmian i czynników ryzyka.

Zrównoważony wzrost i rozwój to pożądany skutek budowania rezyliencji. Przeprowadzone badania wskazują z kolei na cechy rezylientnych firm: gotowość, zdolność adaptacji, współpraca, solidność, odpowiedzialność.

Rezyliencja nie dotyczy jednego konkretnego obszaru, jest raczej kompetencją horyzontalną. Można wyróżnić 7 obszarów budowania rezyliencji: klimat, jedzenie i natura; ludzie edukacja i organizacje; zdrowie; zrównoważony rozwój gospodarczy; handel i łańcuch dostaw; cyfryzacja, zaufanie i inkluzywność oraz finanse i zdolność do ryzyka.* Według badań brak zdolności rezyliencji w sposób bezpośredni przekłada się także na zahamowanie wzrostu PKB. W skali rocznej jest to 1-5%. (źródło: „Resilience for Sustainable,Inclusive Growth”, World Economic Forum, McKinsey & Company, maj 2022 roku.).

TREND: DEGLOBALIZACJA — CASE STUDY

Ziemia jako interesariusz (case 1 z 24 dostępnych w pełnym raporcie).

Wartość firmy Patagonia wyceniona została na mniej więcej 3 miliardy dolarów. Jej właściciel w ostatnim czasie przekazał wszystkie środki na rzecz zmian klimatycznych. Według New York Times, akcje uprawniające do głosowania otrzyma Patagonia Purpose Fund, resztę natomiast Holdfast Collective, czyli organizacja walcząca z kryzysem klimatycznym, która otrzyma wszystkie zyski, poza tymi, które będą reinwestowane w firmę. Przykład ten redefiniuje w pewien sposób społeczną odpowiedzialność biznesu.

W przypadku tej sytuacji pojawiają się jednak dodatkowe komentarze czy dyskusje ekspertów od prawa podatkowego. Profesor Ray Madoff z Boston College Law School zwraca uwagę na fakt, że osoby przekazujące swój majątek organizacjom z określonym statusem, mogą uniknąć podatku spadkowego i podatku od darowizn. W przypadku przekazania firmy swoim dzieciom, według ekspertów, założyciel Patagonii musiałby ponieść koszt około 1 miliarda dolarów podatku od darowizn.

Jednak dyskusje te nie powinny przysłonić idei, która stoi za hasłami promowanymi przez markę i ujęciu “ziemi jako jednego z interesariuszy” przez pryzmat, którego także trzeba patrzeć planując przyszłość biznesów. Więcej w artykule.

Poznaj raporty:

Osamotnienie

Osamotnienie

Czujemy się coraz wyraźniej osamotnieni. Osamotnienie to nie samotność. Osamotnienie to brak więzi z ludźmi, […]
POBIERZ
Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Ogólny spadek zaufania, brak wiary w autorytety, potrzeba zadbania o poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty – […]
POBIERZ
Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego

Od pięćdziesięciu trzech lat żyjemy na kredyt, który zaciągamy u przyszłych pokoleń – nasza konsumpcja […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
#68 TrendSignals – Deglobalizacja: Zoom in

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
#68 TrendSignals – Deglobalizacja: Zoom in

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

  • wyniki naszych badań,
  • informacje z obszaru trendowego,
  • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
  • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.