zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Ogólny spadek zaufania, brak wiary w autorytety, potrzeba zadbania o poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty – wszystkie te czynniki dały się szerzej poznać w ciągu ostatnich kilku lat, nie pozostając bez wpływu na rynek produktów i usług. Odpowiedzią na te kwestie jest rosnący trend Hiperlokalność, któremu poświęciliśmy raport trendowy

Szacuje się, że wielkość rynku usług hiperlokalnych wyniosła 1,5 miliarda dolarów w 2021 roku i ma wzrosnąć  do 5,9 miliardów do 2031 roku. Oznacza to średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 14,4% od 2022 przez kolejne dziewięć lat.

Skuteczniejszy model biznesowy

Hiperlokalność to model, który tworzy rozwiązania w ekosystemie na danym obszarze, ale jest konsekwencją dużych zmian i tego, jak definiujemy rolę biznesu w kształtowaniu zdrowego życia dziś i jutro. Kiedy myślimy o lokalnym produkcie, lokalnej usłudze, w założeniu jest ona traktowana jako przeciwieństwo usługi globalnej.

Tak naprawdę jednak lokalność i globalność powinny być traktowane jako dwa przenikające się kierunki. Nie można mówić o tym, co lokalne, bez odnoszenia się do perspektywy globalnej i na odwrót. 

Z raportu dowiesz się więcej o modelu glokalnym, który wynika z połączenia tych dwóch kierunków, a także o tym, jak adaptować globalne trendy, usługi i produkty do lokalnych uwarunkowań. Poznasz przykłady korporacji, które współpracują z lokalnymi środowiskami, czerpiąc z ich wiedzy i innowacyjności.

Purpose-driven business

Model hiperlokalny ma na celu przede wszystkim zapewnienie narzędzi i szans na odpowiedzialne kształtowanie rzeczywistości w bliskim otoczeniu. 

Z tego powodu podejmowanie działań lokalnych wpisuje się w realizację celów ESG (Environmental, Social, Governance), czyli celów pozafinansowych firmy. 

Pojawia się coraz więcej badań dotyczących strategii ESG, które pokazują idące za tym korzyści biznesowe. Raporty wskazują, że firmy, które wprowadzają silne praktyki ESG, osiągają zwykle lepsze wyniki finansowe i odnotowują mniejsze ryzyko w perspektywie długoterminowej.

Przyjęcie modelu hiperlokalnego może być dla firm sposobem na wzmacnianie rezyliencji firmy i zadbaniem o dobrostan organizacji, jej pracowników oraz interesariuszy.

W tym raporcie trendowym przytaczamy 24 case studies. Zamiast klasycznego podziału na branże, case studies dzielimy według czterech wcześniej wspomnianych celów (ang. purposes). Dzięki temu zainspirujesz się od organizacji, które realizują cele środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

Pobierz demo, by zobaczyć, co jeszcze znajdziesz w opracowaniu lub kup raport

Dla kogo jest ten raport?

Raport Hiperlokalność szczególnie polecamy:

Webinar: Hiperlokalność

Jeśli jesteś ciekawa/ ciekawy najważniejszych kwestii związanych z Hiperlokalnością, zachęcamy do obejrzenia webinaru. W trakcie trwającego 30 minut wideo ekspertki z działu badawczego infuture.institute:

Wiedzę możesz pogłębić w raporcie.

W raporcie między innymi:

Warsztat: Hiperlokalność

Proponujemy 3h warsztat online dla 8 przedstawicieli Waszej organizacji podczas którego dokonamy adaptacji trendu Hiperlokalność z perspektywy Waszej organizacji i jej celów strategicznych.

Do pracy z trendami polecamy również Karty trendów, które zawierają 3 główne ścieżki: strategia, innowacje, rezyliencja oraz Mapę Trendów.

Poznaj raporty:

Dobrostan psychiczny

Dobrostan psychiczny

Kolejny raport trendowy poświęcamy zagadnieniu Dobrostanu psychicznego. Przyglądamysię mu jako systemowi naczyń połączonych (składającemu się […]
POBIERZ
Zalpha: mikropokolenie polikryzysu

Zalpha: mikropokolenie polikryzysu

Kiedy mowa o pokoleniach, chyba najwięcej wiadomo o pokoleniu X (współczesnych 40-latkach) i millenialsach (współczesnych […]
POBIERZ
Future Habitat

Future Habitat

Niniejszy raport postanowiliśmy poświęcić otoczeniu człowieka przyszłości. Zawarte w nim trendy poruszają kwestie tego, w […]
POBIERZ
Lab Grown

Lab Grown

Jednym z najistotniejszych czynników przyspieszających rozwój trendu Lab Grown jest wyczerpywanie się zasobów i przechodzenie […]
POBIERZ
Gen Z.

Gen Z.

Jak pokolenie Z myśli o swoim życiu w przyszłości. Wiecznie młodzi, pełni energii, z pracą, […]
POBIERZ
Depopulacja

Depopulacja

Obok doniesień o rosnącej wciąż liczbie ludności na świecie (jest już nas ponad 8 miliardów) […]
POBIERZ
PostAntropocen

PostAntropocen

Być może trafiliście Państwo w ostatnim czasie w mediach na powtarzające się informacje, że status […]
POBIERZ
Homo medicus

Homo medicus

Pracę nad raportem, który trzymacie Państwo w rękach, zaczęliśmy pod koniec 2019 roku, jeszcze przed […]
POBIERZ
Implementacja generatywnej AI

Implementacja generatywnej AI

W przestrzeni wirtualnej ciężko nie natknąć się obecnie na informację związaną z generatywną sztuczną inteligencją […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Hiperlokalność

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Hiperlokalność

Cena netto: 1499 zł VAT: 344.77 zł Cena brutto (do zapłaty): 1843.77 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

  • wyniki naszych badań,
  • informacje z obszaru trendowego,
  • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
  • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.