zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach

Niemal dwie trzecie pracowników przyznaje, że zdarza im się odczuwać głód w pracy, a 64 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że głodni stają się mniej efektywni. infuture.institute odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące teraźniejszości i przyszłości polskich fabryk w kontekście żywienia zatrudnionych.

Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030 to analiza głównych trendów wpływających na zmianę i przyszłość zarówno fabryk, jak i przemysłu. Raport to również badania ilościowe i jakościowe, opinie ekspertów i prezentacja najnowszych wyników dotyczących żywienia w polskich fabrykach.

 • Natalia Hatalska
  Z badań, które zrealizowaliśmy na potrzeby tego raportu, wynika, że większość badanych w pracy je samotnie, w pośpiechu, w dodatku zimne jedzenie. Ponad 60% ankietowanych deklaruje również, że w pracy często bywają głodni. Z perspektywy przedsiębiorcy to wyniki zatrważające – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wraz z rosnącym głodem spada nasza efektywność. A jednocześnie te wyniki nie zaskakują. Nie pierwszy raz zdarza się bowiem, że w naszej XXI-wiecznej rzeczywistości przebijają wciąż praktyki z czasów rewolucji przemysłowej – kiedy liczyła się tylko praca, a nie potrzeby człowieka.
  Natalia Hatalska | CEO infuture.institute

Food, factories, fluidity

Globalne zmiany, a codzienne funkcjonowanie

Choć w raporcie nacisk położony jest na przyszłość żywienia w fabrykach, to w pracy nad scenariuszami przyszłości bardzo ważne jest szerokie, pozasilosowe spojrzenie. Pozwala ono bowiem uwzględnić w codziennym funkcjonowaniu globalne zmiany (np. rosnące migracje, świadomość środowiskową, budowanie rezyliencji, wojnę wpływów czy przerwane m.in. w wyniku konfliktów zbrojnych łańcuchy dostaw) – wpływ tych zmian na bieżące działania jest niezaprzeczalny, a jednocześnie często niebrany pod uwagę.

 • Mateusz Tałpasz
  Już dziś chcemy wiedzieć, jak będą wyglądały fabryki jutra, przed jakimi wyzwaniami staną zarządzający nimi, a z jakimi przeciwnościami przyjdzie się zmierzyć pracownikom branży produkcyjnej. Po co? To oczywiste, chcemy jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, a jednocześnie wyznaczać trendy i wciąż pozostawać pionierami w dziedzinie organizacji zbiorowego żywienia pracowników.
  Mateusz Tałpasz | CEO SmartLunch

Scenariusze przyszłości oraz fluidity index

W każdym scenariuszu znajduje się opis scenariusza przyszłości (uwzględniający czynniki zmian, profil fabryki i jej pracowników), sygnały zmian wskazujące na potencjalne spełnienie się wizji oraz wskaźnik fluidity index, określający poziom oczekiwań osób decyzyjnych w fabrykach i gotowość producentów i dostawców jedzenia.

Fluidity Matrix, czyli narzędzie oceny najistotniejszych kwestii

Fluidity Matrix to narzędzie pozwalające ocenić najistotniejsze kwestie dotyczące szeroko rozumianego obszaru żywienia w fabrykach, które uwzględniono w czterech scenariuszach przyszłości.

Macierz tworzą dwie osie. Oś pozioma określa oczekiwania osób decyzyjnych w fabrykach w stosunku do tych kwestii, oś pionowa wskazuje na gotowość producentów i dostawców jedzenia do ich zaadresowania. Specjaliści określali oczekiwania osób zarządzających fabrykami i gotowość producentów i dostawców na siedmiostopniowej skali, w perspektywie 2030 roku.

Metodologia

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.