zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Scenariusze przyszłości

Scenariusze przyszłości to wizje przyszłych możliwości oraz dróg rozwoju. Przedstawiają w sposób kompleksowy i systematyczny różne „przyszłe” uwarunkowania. Rozszerzają perspektywę postrzegania tego co przed nami. 

Budując je, opieramy się na zidentyfikowanych trendach i czynnikach zmiany w pięciu obszarach: społecznym, technologicznym, gospodarczym, środowiskowym, politycznym (analiza STEEP). Ze szczególną uwagą analizujemy te zmiany co do, których trudno wyrokować, jaki kierunek przyjmą, gdyż to one mogą mieć całkowicie transformacyjny wpływ na rzeczywistość. 

Jest wiele dróg opracowywania scenariuszy. Tworząc je można bazować na jednej czy dwóch zmiennych, celem może być stworzenie bardziej całościowego obrazu, prezentującego powiązania pomiędzy wieloma elementami. Właśnie takie holistyczne wizje dają najciekawsze efekty. W zależności od wybranej metodyki przygotowania, scenariusze mogą być prezentowane za pomocą wykresów, ilustrowanych historii, fragmentów opowiadań. Warto podkreślić, iż samo opracowanie scenariuszy to jedynie pierwszy krok. W kolejnym etapie, posiłkując się wiedzą dotyczącą firmy/instytucji/branży, definiujemy jakie zmiany należałoby w nich wprowadzić, aby skutecznie funkcjonować w rzeczywistość opisanej w scenariuszu. 

Czego dostarczają scenariusze przyszłości:

Jak je realizujemy:

Scenariusze przyszłości są budowane przez zespół ekspertów infuture institute na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań jakościowych i ilościowych. Bazują zarazem na danych zastanych jak i metodach kreatywnych. Mogą być wypracowywane warsztatowo wraz z gronem specjalistów czy przedstawicieli danej branży. W kolejnym kroku stworzone koncepty przyszłości weryfikujemy za pomocą metod ilościowych.

Przykłady zastosowań:

W ramach raportu „Pracownik przyszłości” stworzyliśmy 5 scenariuszy przyszłości, które łączą wybrane czynniki zmian i pokazują ich wzajemny wpływ. Dla każdego scenariusza określiliśmy również cechy, jakie powinien mieć pracownik przyszłości, kompetencje, które będą mu niezbędne, posiadane umiejętności, a także ustalić, jak zmienią się potrzeby i wartości takiego pracownika. Dodatkowo stworzyliśmy przykładową ofertę pracy dla jednego z zawodów przyszłości „robot consultant”. Poniżej zaprezentowano sieć czynników zmian wraz z opracowanymi na ich podstawie scenariusze przyszłości. 

Czynniki zmian i wynikające z nich scenariusze. „Pracownik przyszłości”, infuture.institute

Roboty pełnią ważną funkcję w ludzkim życiu jako opiekunowie osób starszych czy jako pomoc w domu. Dlatego tak ważne jest, by szczególnie ludzie starsi, samotni znaleźli odpowiedniego robota dostosowanego do swoich potrzeb. Jako robot consultant będziesz doradzać naszym klientom, jakiego robota powinni wybrać. Do Twoich zadań należeć będzie obserwowanie klienta, poznanie go oraz jego potrzeb. Rozumienie nowych technologii (IoT, AI) oraz ich zastosowanie w środowisku domowym naszych klientów to te kompetencje, które cenimy sobie najbardziej.

Źródło: Potencjalne zawody przyszłości. Raport: „Pracownik przyszłości, infuture.institute.

Scenariusze przyszłości w raportach:

Far Future. Historia jutra.

Far Future. Historia jutra.

Raport przedstawiający naszą daleką przyszłość, nawet 50-100 lat w przód przygotowany w oparciu o analizę […]
POBIERZ
Pracownik przyszłości

Pracownik przyszłości

Wielu z nas niepokoi się, że w najbliższej przyszłości praca ludzka zostanie całkowicie zautomatyzowana. Czy […]
POBIERZ
Living buildings

Living buildings

Raport próbuje zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość biurowców.
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Scenariusze przyszłości

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Scenariusze przyszłości

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
 • Zapytaj o ofertę

 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.