zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Social workers for planet and nature

Na świecie następuje zwrot w kierunku minimalizmu wymuszony przez kończące się zasoby, w tym wody pitnej. Widząc postępującą dewastację Ziemi, ludzie wprowadzają wiele regulacji, których zadaniem jest ograniczenie wpływu człowieka na planetę, powstrzymanie rozpadu.

Państwa zaczynają żyć według filozofii zero waste. Rozkwit przeżywają organizacje prospołeczne i proekologiczne. Ludzie angażują się w wolontariackie prace na rzecz planety.

Zmienia się rynek pracy (49% badanych internautów stwierdziło, że zmiany klimatu i kończące się zasoby wymuszą zmiany priorytetów firm i pracowników, a aby przetrwać, konieczne będzie ścisłe przestrzeganie norm i zasad narzuconych przez państwo i różne służby – badanie CAWI na reprezentatywnej grupie internautów N=1327, Mobil Institute na zlecenie infuture hatalska foresight institute, maj 2018 r.) W firmach restrykcyjnie przestrzega się norm i zasad związanych z wpływem człowieka na naturę, godzinami pracy, ilością zużywanej energii i wody. Celem pracownika jest głównie rozwiązywanie problemów środowiskowych i społecznych w obliczu grożącej Ziemi katastrofy. Obok zawsze cennych kompetencji takich jak innowacyjność, krytyczne i twórcze myślenie, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, liczyć się będzie wspólnotowość, nastawienie na dobro ogółu, praca na rzecz planety.

Idea zrównoważonego rozwoju generuje powstawanie i wdrażanie kolejnych innowacji, także technologicznych w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka. 49% badanych internautów uznało za prawdopodobny i wysoce prawdopodobny scenariusz, w którym w obliczu niewystarczających zasobów naturalnych oraz przeludnienia kluczową wartością i przewagą konkurencyjną firm oraz pracowników będzie umiejętność innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnych dóbr naturalnych (badanie CAWI na reprezentatywnej grupie internautów N=1327, Mobil Institute na zlecenie infuture hatalska foresight institute, maj 2018 r.)Powstają nowe zawody wspierające wykorzystywanie na co dzień idei zero waste w domach i firmach. Scenariusz zakłada także konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań umożliwiających życie człowieka poza Ziemią i rozwój inicjatyw kosmicznych. Potencjalne zawody przyszłości to Planetarian, Upcycling designer, Organic voltaics engineer, Space farmer.

W tym scenariuszu z jednej strony spotykamy świadomych, kreatywnych ludzi chcących działać na rzecz swoich społeczności czy środowiska, z drugiej jednak istnieje grono osób, które po wyłączeniu z rynku pracy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Coraz więcej osób zmaga się z bezradnością i bezczynnością. Część członków społeczeństwa nie wie, czym powinna się zająć, gdzie ulokować swoje pasje, jaki jest cel i sens ich życia. To generuje rozwój obszarów związanych z pomocą społeczną i psychologiczną.

Warsztaty: Pracownik i praca przyszłości

Zapraszamy na warsztaty, składające się z 2 modułów:

  • Moduł 1: Prezentacja inspiracyjna (wnioski z raportów: „Praca. Scenariusze przyszłości” oraz „Pracownik przyszłości” w pigułce),
  • Moduł 2: Wypracowanie konsekwencji przedstawionych trendów i scenariuszy dla Twojego biznesu.

Efekt warsztatów:

  • konkretne koncepcje biznesowe, w odpowiedzi na wybrane trendy,
  • znajomość najistotniejszych trendów społecznych, technologicznych i ekonomicznych w kontekście przyszłości branży.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
  • Zapytaj o warsztaty

  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Pracownik przyszłości

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Pracownik przyszłości

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

  • wyniki naszych badań,
  • informacje z obszaru trendowego,
  • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
  • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.