zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Future scenarios

Konieczność kształcenia umiejętności w szeroko pojętych kategoriach z obszaru STEM (z
ang. science, technology, engineering, math) jest dziś bezdyskusyjna. Jak wynika z estymacji przeprowadzonych przez infoShare Academy, w 2020 r. na całym świecie będzie brakowało ok. miliona osób z wykształceniem z tego obszaru. Umiejętności te jednak muszą być połączone z tzw. umiejętnościami miękkimi, z wiedzą z zakresu np. psychologii czy socjologii. Te kompetencje odróżniają nas bowiem od maszyn i od sztucznej inteligencji.

Jobs are for robots

Scenariusz Jobs are for robots zakłada, że w przyszłości prawie wszystkie prace będą
wykonywane przez roboty. Automatyzacja spowoduje, że państwo będzie musiało zapewnić
minimalny dochód rzeszom obywateli. Zgodnie z nową definicją, praca będzie polegała na
robieniu tego, co się lubi. Pojawią się kreatywne pomysły i wynalazki. Rozkwitnie rzemiosło.
Urośnie w siłę społeczność zorganizowana wokół idei wzajemnego rozwoju i wzrostu.
Specjaliści z kategorii STEM rozwiną rynek. Ci, którzy po wyłączeniu z rynku pracy nie będą
potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości, otrzymają pomoc z obszarów pomocy
społecznej i psychologicznej. Jednym z potencjalnych zawodów przyszłości jest robot therapist, którego zadaniem będzie nauczenie robotów ludzkich emocji. Zakres obowiązków: rozmawianie z robotami,
wyjaśnianie im wszelkich wątpliwości związanych z emocjami człowieka oraz pomaganie w
rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy nimi a ich właścicielami. Być może IBM Watson, który w
muzeum Pinacoteca de São Paulo w Brazylii zastępuje tradycyjne audioprzewodniki,
odpowiadając na pytania odwiedzających dotyczące konkretnych obrazów, rzeźb czy
instalacji, będzie kiedyś potrzebował pomocy?

Hollywood work mode

Scenariusz Hollywood work model zakłada, że świat stał się globalną wioską bez granic.
Ludzie to obywatele świata, chętni do kreowania nowych wizji i potrzebujący poczucia
wpływu na rzeczywistość. Nie ma granic geograficznych i językowych. Większość ludzi to
freelancerzy i niezależni pracownicy (etatowa, stabilna i długoletnia praca na rzecz jednego
pracodawcy będzie dotyczyła tylko niewielkiej grupy osób na rynku pracy – 43% internautów
w badaniu CAWI, N=1327 określiło ten scenariusz jako prawdopodobny lub wysoce
prawdopodobny). Podobnie, jak podczas kręcenia filmów w Hollywood: specjaliści z różnych
branż i obszarów spotykają się na kilka miesięcy, czasem lat, i pracują wspólnie przy
projekcie, potem płynnie przechodzą do kolejnych zadań. Większość dąży do tego, by praca
była ich pasją. Technologia pomaga budować zespoły o konkretnych i uzupełniających się
kompetencjach, a jednym z podstawowych zadań pracownika jest tworzenie sieci
współpracy.

Ciekawym potencjalnym zawodem przyszłości jest MR (mixed reality) journey designer odpowiedzialny za projektowanie, tworzenie i personalizowanie przestrzeni dzięki możliwościom technologii haptycznych oraz mieszanej rzeczywistości.

Always under control

Wg scenariusza Always under control świat będzie w pełni zoptymalizowany, oparty na
analizie i ciągłym poszukiwaniu coraz efektywniejszych rozwiązań. Dobór pracowników
zależy od algorytmów określających kompetencje, cechy osobowości i dane medyczne kandydata. Idealni pracownicy są ambitni i nastawieni na cel. Miejsce pracy jest w pełni dopasowane do potrzeb pracownika. Pracodawca ma pełną kontrolę nad wydajnością zespołu. Światem pracy rządzą urządzenia IoT czy zaawansowane aplikacje: badają jakość snu pracowników, pilnują diety, sugerują znajomych. Parametry zdrowia są kontrolowane przez pracodawcę. Prywatność jest luksusem. Pracodawca oczekuje transparentności. Nadmierna kontrola powoduje napięcia międzyludzkie. Nasilają się cyberataki związane z rosnącą liczbą danych w chmurach (57% internautów w badaniu CAWI, N=1327 stwierdziło, że nasilenie cyberataków jest prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne). Genetic diversity agent odpowiedzialny będzie za monitorowanie różnorodności genetycznej za pomocą specjalistycznych czujników umieszczonych na ciałach pracowników. Analizy pozwolą na zbalansowanie genetycznych cech pracowników w celu bardziej inkluzywnego i zrównoważonego zatrudnienia.

Social workers for planet and nature

Scenariusz Social workers for planet and nature bierze pod uwagę fakt, że na świecie kończą się wszelkie zasoby naturalne. Ludzie wprowadzają regulacje mające na celu ograniczenie wpływu człowieka na planetę. Następuje powrót do minimalizmu. Idea zero waste zmienia też rynek pracy. Kwitnie działalność organizacji prospołecznych i proekologicznych. Idea zrównoważonego rozwoju generuje powstawanie i wdrażanie kolejnych innowacji, także technologicznych w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka. W firmach restrykcyjnie przestrzega się norm i zasad związanych z wpływem człowieka na naturę, godzinami pracy, ilością zużywanej energii i wody. Celem pracownika jest głównie rozwiązywanie problemów środowiskowych i społecznych w obliczu grożącej Ziemi katastrofy. Następuje rozwój inicjatyw kosmicznych. Jednym z zawodów przyszłości może być Organic voltaics engineer, odpowiedzialny za tworzenie nowych rozwiązań w obszarze energii odnawialnych i współpracujący z innymi osobami na świecie w celu zminimalizowania negatywnego wpływu zmian środowiskowych.

Eternal employee

Scenariusz Eternal employee (wieczny pracownik) pokazuje, jak wydłużający się czas życia generuje nieodwracalne zmiany na rynku pracy. Obok siebie pracują 20-latkowie i 120-latkowie. Nie istnieje tabu związane z wiekiem. System nie zapewnia wysokiej emerytury ani wsparcia opieki społecznej na dużą skalę. Ludzie chętnie korzystają z dobrodziejstw nowoczesnej medycyny. Przekraczają swoje ograniczenia fizyczne i intelektualne. Są silniejsi, zdrowsi, choroby genetyczne w dużym stopniu zostały wyeliminowane. Podczas kilkudziesięciu lat pracy nie chcą zajmować się tylko jednym obszarem, więc uczenie się
przez całe życie (tzw. lifelong learning) jest na porządku dziennym. Ludzie płynnie rotują między zadaniami i zawodami, nie boją się zmian, są mobilni. Mają różnorodne doświadczenie zawodowe: patchwork zawodów, form pracy i miejsc. Społeczeństwo i organizacje są niejednorodne, dlatego ludzie, aby się porozumieć, mają głęboko rozwiniętą empatię i umiejętność dialogu nie tylko międzypokoleniowego, ale i międzykulturowego. Dużą rolę odgrywają w pracy inkluzywność i zróżnicowane płciowo, rasowo czy wiekowo zespoły. Jako Wearable & IoT solutions therapist będziesz pracował/pracowała z klientami i stosował/stosowała rozwiązania z zakresu m.in. technologii ubieralnej. Pomożesz ludziom osiągnąć wyznaczane sobie cele, a także poprawić jakość ich życia i zdrowia.

Warsztaty: Pracownik i praca przyszłości

Zapraszamy na warsztaty, składające się z 2 modułów:

 • Moduł 1: Prezentacja inspiracyjna (wnioski z raportów: „Praca. Scenariusze przyszłości” oraz „Pracownik przyszłości” w pigułce),
 • Moduł 2: Wypracowanie konsekwencji przedstawionych trendów i scenariuszy dla Twojego biznesu.

Efekt warsztatów:

 • konkretne koncepcje biznesowe, w odpowiedzi na wybrane trendy,
 • znajomość najistotniejszych trendów społecznych, technologicznych i ekonomicznych w kontekście przyszłości branży.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
 • Zapytaj o warsztaty

 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Pracownik przyszłości (raport)

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Pracownik przyszłości (raport)

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.