zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raport: Hiperlokalność

1499,00  (1843,77  z VAT)

Kategoria:

Raport: Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Ogólny spadek zaufania, brak wiary w autorytety, potrzeba zadbania o poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty – wszystkie te czynniki dały się szerzej poznać w ciągu ostatnich kilku lat, nie pozostając bez wpływu na rynek produktów i usług. Odpowiedzią na te kwestie jest rosnący trend Hiperlokalność, któremu poświęciliśmy raport trendowy

Szacuje się, że wielkość rynku usług hiperlokalnych wyniosła 1,5 miliarda dolarów w 2021 roku i ma wzrosnąć  do 5,9 miliardów do 2031 roku. Oznacza to średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 14,4% od 2022 przez kolejne dziewięć lat.

POBIERZ DEMO

Skuteczniejszy model biznesowy

Hiperlokalność to model, który tworzy rozwiązania w ekosystemie na danym obszarze, ale jest konsekwencją dużych zmian i tego, jak definiujemy rolę biznesu w kształtowaniu zdrowego życia dziś i jutro. Kiedy myślimy o lokalnym produkcie, lokalnej usłudze, w założeniu jest ona traktowana jako przeciwieństwo usługi globalnej.

Tak naprawdę jednak lokalność i globalność powinny być traktowane jako dwa przenikające się kierunki. Nie można mówić o tym, co lokalne, bez odnoszenia się do perspektywy globalnej i na odwrót. 

Z raportu dowiesz się więcej o modelu glokalnym, który wynika z połączenia tych dwóch kierunków, a także o tym, jak adaptować globalne trendy, usługi i produkty do lokalnych uwarunkowań. Poznasz przykłady korporacji, które współpracują z lokalnymi środowiskami, czerpiąc z ich wiedzy i innowacyjności.

 

 

Purpose-driven business

Model hiperlokalny ma na celu przede wszystkim zapewnienie narzędzi i szans na odpowiedzialne kształtowanie rzeczywistości w bliskim otoczeniu. 

Z tego powodu podejmowanie działań lokalnych wpisuje się w realizację celów ESG (Environmental, Social, Governance), czyli celów pozafinansowych firmy.

Pojawia się coraz więcej badań dotyczących strategii ESG, które pokazują idące za tym korzyści biznesowe. Raporty wskazują, że firmy, które wprowadzają silne praktyki ESG, osiągają zwykle lepsze wyniki finansowe i odnotowują mniejsze ryzyko w perspektywie długoterminowej.

Przyjęcie modelu hiperlokalnego może być dla firm sposobem na wzmacnianie rezyliencji firmy i zadbaniem o dobrostan organizacji, jej pracowników oraz interesariuszy.

W tym raporcie trendowym przytaczamy 24 case studies. Zamiast klasycznego podziału na branże, case studies dzielimy według czterech wcześniej wspomnianych celów (ang. purposes). Dzięki temu zainspirujesz się od organizacji, które realizują cele środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

POBIERZ DEMO

Dla kogo jest ten raport?

Raport Hiperlokalność szczególnie polecamy:

 • Działom Strategii, aby poznać potencjał trendu i nowych perspektyw w odpowiedzi na globalne cele, a lokalne działanie.
 • Działom CSR, aby dostosować wyzwania biznesowe w oparciu o cele stawiane cele ESG.
 • Działom Komunikacji, aby budować trwalsze relacje, angażować
  i inspirować odbiorców na poziomie mikro i makro.
 • Działom New Product Development, ponieważ jest kluczem do lepszego zrozumienia unikalnych potrzeb i preferencji lokalnych społeczności w świetle globalnych użytkowników.

 

W raporcie między innymi:

 

1499,00  (1843,77  z VAT)Dodaj do koszyka

 

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Raport: Hiperlokalność

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Raport: Hiperlokalność

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.