zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

5G w ujęciu społecznym

5G to kolejny, naturalny etap ewolucji technologii mobilnej, ma jednak rewolucyjne znaczenie w wymiarze społecznym. Z naszego raportu wynika, że 84% Polaków zna definicję 5G, ale namacalność tej technologii jest niewielka.

Cel, który wyznaczyliśmy

Jakie skutki przyniesie wdrożenie tej technologii? Co 5G ma szansę zmienić w przyszłości? Co na temat 5G sądzą Polacy, jak ją rozumieją i jakie mają wobec niej oczekiwania? Czym jest cyfrowy humanizm?

Głównym celem niniejszego raportu jest przedstawienie społecznych aspektów wdrażania technologii 5G oraz tego, w jaki sposób postrzegają ją konsumenci. Przyświecać temu będą trzy główne założenia: idea cyfrowego humanizmu, pojęcie zsynchronizowanej rzeczywistości oraz funkcjonowanie technologii 5G jako czynnika stymulującego rozwój obszarów ludzkiego życia.

 • Natalia Hatalska
  O technologii 5G rozmawialiśmy od dawna. Spodziewaliśmy się, że wraz z nią przyjdą futurystyczne rozwiązania. Że oto nagle będziemy świadkami powszechnego wdrażania autonomicznych samochodów, że staniemy się świadkami połączenia systemów biologicznych, fizycznych i cyfrowych. Na te rozwiązania przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Ale to nie jest tak, że technologia 5G nic nie zmieni w naszym życiu. Zmieni i to wiele. Wpłynie z pewnością na przemysł i edukację, usprawni nasze funkcjonowanie w miastach i poprawi jakość rozwiązań telemedycznych. Zintensyfikuje wzrost gospodarczy, umożliwi szybsze upowszechnianie się takich rozwiązań jak wirtualna rzeczywistość, internet zmysłów czy świat lustrzany.
  Natalia Hatalska | CEO infuture.institute

Cyfrowy humanizm

Pojęciem, które nadaje temu raportowi wymiar nadrzędny, jest cyfrowy humanizm (ang. digital humanism). Oznacza ono umieszczanie w centrum technologii i postępu technologicznego – człowieka. Cyfrowy humanizm może być także realizowany w ramach trendu make tech human, który zakłada, że technologia ma służyć ludziom i zaczyna być przez nich traktowana jako narzędzie. Zostaje wykorzystywana przede wszystkim po to, by ułatwiać ich życie, pomagać rozwiązywać konkretne problemy czy zapewniać bezpieczeństwo. Ten aspekt podkreślają zarówno eksperci, jak i uczestnicy badań jakościowych.

W społecznym ujęciu cyfrowy humanizm, podobnie jak np. human-centered design (projektowanie skoncentrowane na człowieku), musi podążać za potrzebami ludzi, a nie generować rozwiązania jako takie. Obecnie wiele rozwiązań projektowanych przez firmy technologiczne oraz start-upy powstaje niekoniecznie w odpowiedzi na potrzeby użytkowników, a raczej w poszukiwaniu problemu. Tym samym cykl projektowania rozwiązań zostaje najpierw zachwiany, a ostatecznie odwrócony. Wynikać to może z faktu, że technologia rozwija się szybciej niż potrzeby ludzi. To także ten fakt może wpływać na wzrost dezinformacji konsumentów względem technologii 5G.

Zsynchronizowana rzeczywistość

Pojęcie zsynchronizowanej rzeczywistości (termin stworzony przez prof. Mischę Dohlera, wykładowcę na King’s College w Londynie) zakłada, że niska latencja, z którą mamy do czynienia w wypadku wdrożenia technologii 5G, zapewnia percepcję natychmiastowości, pozwalając tym samym na znacznie bardziej immersyjne wrażenia. Według prof. Dohlera brak latencji (opóźnień) to najbardziej przełomowy i innowacyjny aspekt technologii 5G. W kontekście 5G pojęcie zsynchronizowanej rzeczywistości nawiązuje do natychmiastowości, która umożliwia wzmocnienie doznań i doświadczeń, a dzięki temu także optymalizację procesów w wielu obszarach ludzkiego życia.

Zsynchronizowana rzeczywistość bezpośrednio przekłada się na sposób doświadczania świata cyfrowego. Należy jednak pamiętać o szeregu wyzwań, które się z tym wiążą cyberbezpieczeństwem, kwestią prywatności danych czy dbaniem o transparentność.

 • Leo Li
  W OPPO przyjęliśmy globalnie motto „Technology for mankind, kindness for the world”. To podkreśla nasze rozumienie technologii i jak ogromną rolę odgrywa jej bezpośredni związek ze społeczeństwem. Technologia nawet najdoskonalsza i najbardziej rozwinięta jest niczym, jeśli nie rozwiązuje ludzkich problemów. Jest o tym także mowa w raporcie – zawsze należy ustalić, z jakim wyzwaniem próbujemy sobie poradzić, a nie je sztucznie wymyślać.
  Leo Li | CEO, OPPO w Polsce

5G jako czynnik stymulujący rozwój

5G to kolejny, naturalny etap ewolucji technologii mobilnej, ma jednak rewolucyjne znaczenie w wymiarze społecznym (niska latencja, duża przepustowość), dlatego w niniejszym raporcie technologia ta określona jest jako czynnik stymulujący rozwój obszarów ludzkiego życia, mający jednocześnie ogromny wpływ na usprawnienie i funkcjonowanie społeczeństw. Oczywiste jest, że w każdą nową technologię oraz zmiany spowodowane jej wdrożeniem wpisane są obawy i lęki konsumentów. Często wynikają one z chaosu informacyjnego, który do nich dociera.

Obawy te są uzasadnione – każda nowa technologia niesie za sobą zarówno korzyści, jak i problemy. To, czego brakuje konsumentom (biorąc pod uwagę fakt, że technologie rozwijają się szybciej niż ludzkie potrzeby), to edukacja w zakresie nowych technologii i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie ludzi. Najlepszą metodą na oswojenie lęków jest więc zapewnienie transparentnych i zweryfikowanych treści dotyczących technologii oraz włączenie ludzi w proces decyzyjny dotyczący jej wdrażania.

Jak badaliśmy?

Raport składa się z pięciu części. Wywiady pogłębione z konsumentami z różnych grup wiekowych (seniorzy, dorośli, nastolatki oraz dzieci), których celem było sprawdzenie, czym dla użytkowników są technologie (w tym także 5G) oraz jak wpisują się one w ich codzienne życie.

W ramach pracy nad projektem dotyczącym technologii 5G w ujęciu społecznym infuture.institute przeprowadziło analizę historycznych sygnałów zmian (pogłębioną analizę zastanych danych, raportów, artykułów oraz innych źródeł dotyczących technologii mobilnej piątej generacji) oraz badania ilościowe i jakościowe (w tym wywiady eksperckie). Ich celem było zweryfikowanie zastanej wiedzy i uzyskanie eksperckiego komentarza w tematyce 5G. Wśród ekspertów nich znaleźli się:

Badanie ilościowe na reprezentatywnej grupie Polaków badające rozumienie technologii 5G przez polskich konsumentów. Warsztaty kreatywne z konsumentami (grupą interesującą się nowymi technologiami), których celem było poznanie nastawienia grupy do technologii 5G oraz zebranie opinii o postrzeganiu przyszłości rozwoju poszczególnych obszarów życia za sprawą tej technologii.

Executive Summary

Zastanawiasz się co dalej?

Skontaktuj się z nami w celu omówienia warsztatów/ badań, jakie możemy wspólnie przeprowadzić, np.:

 • analiza sytuacji i wypracowanie konkretnych koncepcji biznesowych
  w odpowiedzi na wybrane trendy i czynniki zmian,
 • priorytetyzacja oraz wybór najbardziej uzasadnionych biznesowo wyzwań,
 • analiza najistotniejszych czynników zmian w kontekście najbliższej przyszłości,
 • wypracowanie scenariuszy przyszłości dla Twojej branży,
 • dodatkowe badania, analizy rynku i konsumentów.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
 • Napisz kilka słów, porozmawiamy jak moglibyśmy pomóc.
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Poznaj raporty:

Jak wdrażać innowacje?

Jak wdrażać innowacje?

Słowo innowacyjność jest dziś w Polsce (ale też i na świecie) odmieniane przez wszystkie przypadki. […]
POBIERZ
Przyszłość w erze cyfrowej zmiany

Przyszłość w erze cyfrowej zmiany

Transformacja cyfrowa nie jest nowym zjawiskiem. Tak naprawdę trwa już od 20 lat. Zaczęła się […]
POBIERZ
Pracownik przyszłości

Pracownik przyszłości

Wielu z nas niepokoi się, że w najbliższej przyszłości praca ludzka zostanie całkowicie zautomatyzowana. Czy […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
5G w ujęciu społecznym

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
5G w ujęciu społecznym

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden