zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Jak wdrażać innowacje?

Słowo innowacyjność jest dziś w Polsce (ale też i na świecie) odmieniane przez wszystkie przypadki. Wszyscy stawiają na innowacje i wszyscy chcą być innowacyjni. Z drugiej strony, we wszystkich raportach innowacyjności, Polska na tle świata wypada dość przeciętnie. Zastanawialiśmy się, jakie są główne bariery innowacyjności w Polsce, skoro firmy rozumieją potrzebę innowacji, generują pomysły, ale z jakiegoś powodu nie mogą ich wprowadzić w życie. W raporcie diagnozujemy główne bariery i wyzwania innowacyjności, diagnozujemy też tzw. kluczowe czynniki sukcesu – niezbędne w procesie wdrażania innowacji.

Badania

Przeprowadziliśmy badania zarówno ilościowe, jak i jakościowe, aby spróbować odpowiedzieć na pytania: jak wygląda proces innowacyjności w polskich firmach, jakie są bariery i wyzwania innowacyjności, jaka kultura organizacyjna sprzyja innowacyjności, wreszcie jakie są kluczowe składniki bycia innowacyjną firmą.

Dla potrzeb niniejszego badania wykorzystaliśmy zarówno dane zastane, jak i dane pierwotne. Metodologię oparliśmy o trzy różne metody badawcze:

analizę desk research – przeprowadzoną w oparciu m.in. o ogólnoświatowe/europejskie indeksy innowacyjności, publiczne statystyki, wyniki badań sondażowych, artykuły eksperckie itp.;

wywiady jakościowe z 14 osobami, przedsiębiorcami działającymi w różnych branżach, ekspertami, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu;

ankietę internetową (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) wśród 269 przedstawicieli rm różnej wielkości, działających w różnych branżach, którzy prowadzili prace i/bądź wdrażali innowacje.

Czynniki sukcesu wdrażania innowacji

Wyniki badań, które uzyskaliśmy, posłużyły tylko jako punkt wyjścia. Dzięki nim zdiagnozowaliśmy główne bariery i wyzwania, a następnie zdefiniowaliśmy tzw. kluczowe czynniki sukcesu – niezbędne w procesie wdrażania innowacji. Każdy rozdział opisuje jeden z takich kluczowych czynników.
Dodatkowo, w każdym z rozdziałów umieściliśmy pytania pomocnicze, pozwalające zdiagnozować własną organizację oraz fragmenty wypowiedzi przedstawicieli innych firm, pokazujące ich doświadczenia i problemy we wdrażaniu innowacji. W raporcie zawarliśmy też opisy kilku narzędzi przydatnych w pracy nad innowacjami.

Warsztaty innowacyjności

Zrealizowane badania jakościowe i ilościowe nt. innowacyjności w polskich firmach pozwoliły nam zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesu – niezbędne w procesie wdrażania innowacji i przygotować warsztaty, które pomogą efektywnie przejść proces od generowania pomysłów do ich wdrożenia.

Warsztaty składają się z 2 modułów:

 • Moduł 1: See & Experience
  Poszukiwanie inspiracji, identyfikacja trendów, doświadczanie czynników zmian „na własnej skórze”. Dwudniowe warsztaty inspiracyjne połączone z trendhuntingiem w takich miejscach jak Londyn, Berlin czy Kopenhaga, zakończone opracowaniem mapy trendów dla marki.
 • Moduł 2: Do & Implement
  Moduł skupiony wokół wsparcia procesu tworzeniu i wyboru koncepcji, budowania modeli biznesowych, prototypowania i testowania innowacji. Moduł złożony z jednej dwudniowej sesji kreatywno-strategicznej oraz trzech kilkugodzinnych spotkań raportowych i konsultacyjnych. Cały proces trwa kilka miesięcy, a efektem jest wypracowanie i wdrożenie kilku innowacji nie tylko produktowych, ale i procesowych, technologicznych, czy komunikacyjnych.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
 • Zapytaj o warsztaty

 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Handbook. Jak wdrażać innowacje? (raport)

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Handbook. Jak wdrażać innowacje? (raport)

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden