zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Challenges Of Today

Ten numer TrendSignals postanowiliśmy poświęcić trendom, które ulegną nasileniu w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi, których obecnie doświadczamy. Trendy te pochodzą z naszej tegorocznej Mapy Trendów: Kryzys surowcowy, Przerwane łańcuchy dostaw, Polaryzacja oraz Haktywizm. I choć mogłoby się wydawać, że nie wszystkie te trendy wpływają na działania biznesowe, to tak naprawdę ich nasilenie się ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie organizacji.

Niniejszy raport został uzupełniony także o wyniki badań przeprowadzonych przez zespół infuture.institute oraz o insighty jakościowe pozyskane w ramach field researchu przeprowadzonego podczas Expo 2020 w Dubaju w marcu 2022 roku przez zespół infuture.institute.

KRYZYS SUROWCOWY

Kryzys surowcowy to trend, który odnosi się do utraty krytycznych surowców mających ogromne znaczenie dla rozwoju światowej gospodarki. W 2020 roku Komisja Europejska zidentyfikowała 30 krytycznych surowców istotnych dla gospodarki Unii Europejskiej.

Mierzymy się dziś z niedoborem słodkiej wody, metali, minerałów i innych naturalnych materiałów, w tym żywicy, drewna czy pigmentów. Kryzys surowcowy związany jest ze zmianami klimatu, rosnącą populacją, gospodarką opartą na ciągłym wzroście, ale także wzrostem cen czy utrudnieniami w transporcie.

Dynamizacja tego trendu jest jednak także wypadkową napięć i konfliktów politycznych. W związku z wojną na Ukrainie trend ten niewątpliwie ulegnie nasileniu. W wyniku konfliktu ceny pszenicy i kukurydzy gwałtownie rosną (do ponad 60%). Rosja i Ukraina łącznie odpowiadają za około 30% światowego eksportu pszenicy. Problemy w sektorze żywności, podwyżki cen mogą skutkować wzrostem niepokojów społecznych nie tylko w krajach europejskich, ale także w krajach, które importują pszenicę z Rosji i Ukrainy – głównie w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowej (m.in. Egipt, Turcja, Bangladesz, Nigeria, Jemen, Sudan czy Izrael).

Poza żywnością, Rosja odpowiada także za eksport 24% palladu, który jest wykorzystywany głównie w produkcji elektroniki. W związku z tym zakłócona zostanie produkcja sprzętów — od AGD, maszyny przemysłowe, przez samochody aż po gadżety elektroniczne. Pogłębiony, za sprawą wojny, kryzys surowcowy zmienia już bardzo widocznie krajobraz polityczny na całym świecie.

FARMY WERTYKALNE 

Pionowe (wertykalne) farmy zyskują dziś coraz większą popularność. Perspektywa hodowli roślin na niewielkich obszarach mogących wyżywić całe miasta staje się coraz bardziej realną wizją nie tylko ekologów czy zwolenników zdrowego żywienia, ale także mieszkańców miast czy dużych organizacji. Farmy znajdujące się w kontrolowanym środowisku — zabezpieczone przed szkodnikami, wiatrem i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi sprawiają, że dostęp do warzyw i ziół można mieć przez cały rok przy jednoczesnym minimalnym wykorzystaniu gruntu, wody i energii.

Walmart ogłosił, że wkrótce będzie pozyskiwać zielone warzywa do wszystkich swoich sklepów w Kalifornii z lokalnej firmy zajmującej się uprawą wertykalną. Biorąc pod uwagę problemy z surowcami oraz logistyką, rozwiązanie zapewni Walmartowi stały dostęp do warzyw oraz zwiększy zakres działań marki w kontekście zrównoważonego rozwoju i rolnictwa.

WODA JAKO ZASÓB

Słodka woda to zasób, który rozpatrywany jest obecnie w kontekście surowca, praw człowieka oraz celów zrównoważonego rozwoju. Według mapy The Economist, walka o zasoby wodne to nasilający się problem na świecie. W 2021 roku doszło do 127 tego typu konfliktów (dla porównania 22 w 2000 roku).

W pawilonie Opportunity podczas Expo 2020 można było przejść trzema ścieżkami nawiązującymi do innowacji odpowiadających na problemy współczesnego świata. Jedna ze ścieżek opowiadała o zbieraczach mgły z Peru. Okolice Limy, stolicy Peru, borykają się z niedoborami wody z powodu niewystarczających opadów.

Pozyskiwanie wody z mgły ma w Peru miejsce od lat. Dzieje się to za pomocą pionowo rozmieszczonych siatek tak, aby skraplana na nich mgła spływała do specjalnych naczyń (w wyniku kondensacji para wodna z powietrza skrapla się na zimnych powierzchniach). Każda siatka może zebrać od 200 do 400 litrów świeżej wody dziennie, zapewniając nowe źródło wody dla społeczności, które nie mają do niej tak łatwego dostępu.

https://www.instagram.com/p/CbalhotlqiN/

PRZERWANE ŁAŃCUCHY DOSTAW

Trend Przerwane łańcuchy dostaw nawiązuje do konsekwencji w sektorze logistyki dotyczących zarówno pandemii, jak i nasilających się konfliktów politycznych. Należy zwrócić uwagę także na powiązanie tego trendu z trendem Kryzys surowcowy. W kontekście trwającej wojny ukraińsko-rosyjskiej organizacje narażone są na: braki surowcowe, wzrost kosztów materiałów, wpływ na zdolność produkcyjną, zmienność popytu i ograniczenia przepustowości oraz naruszenia cyberbezpieczeństwa.

Trwająca wojna na Ukrainie oraz sankcje gospodarcze nakładane przez kraje świata na Rosję, mają swoje konsekwencje w kondycji światowych łańcuchów dostaw. Od początku trwania konfliktu zbrojnego Unia Europejska zakazała wszelkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi czy nowych inwestycji w rosyjski sektor energetyczny (w ramach czwartego pakietu sankcji), wykluczono także siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT, ograniczono handel metalami i towarami luksusowymi oraz zakazano przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla rosyjskich przewoźników.

Problemy z łańcuchami dostaw przekładają się w bezpośredni sposób także na niezadowolenie konsumentów. Według badań, aż 45% konsumentów zwracają uwagę na powolne i zawodne łańcuchy dostaw oraz denerwuje się brakami w magazynach.

POLARYZACJA

Trend Polaryzacja wskazuje na pogłębianie się silnych różnic, nierówności i napięć w postawach obywateli dotyczących ważnych kwestii społeczno-politycznych. Dyskurs publiczny i wzajemne zrozumienie utrudniają obecnie deepfakes, fake newsy czy algorytmy, które wybiórczo prezentują nam informacje.

Polaryzacja jest złożonym, dynamicznym i powszechnym zjawiskiem o dotyczy krajów na całym świecie. Wskaźnik polaryzacji wzrasta — największy jego wzrost odnotowuje się mniej więcej od roku 2008, który był rokiem światowego kryzysu gospodarczego.

Wzajemne, usilne zwalczanie się dwóch odmiennych, spolaryzowanych plemion (które nie mają kontaktu ani wspólnego języka) odczuwamy w kwestiach politycznych, społecznych, gospodarczych czy środowiskowych. Czynnikami, które nasilają pogłębianie się zjawiska polaryzacji są także zmiany demograficzne, kryzys gospodarczy, kultura strachu czy algorytmizacja życia.

To algorytmy sprawiają, że żyjemy w bańkach informacyjnych. Także social media napędzają polaryzację poprzez stosowany w nich język i dezinformacyjne treści. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na pogłębianie się polaryzacji jest tzw. ekonomia uwagi (ang. attention economy) — podejście do zarządzania informacją, które traktuje ludzką uwagę jako towar deficytowy.

RAPORT + WEBINAR

Pełna wersja raportu TrendSignals Challenges of Today wraz z 30 minutowym webinarem on-demand dostępna jest w sprzedaży. W ramach wykupionej licencji otrzymujesz:

Zamów dostęp do pełnego raportu + webinaru:

Raport w pliku .pdf.
Webinar on-demand – bez limitu.
Licencja obejmuje wszystkich pracowników jednej organizacji / firmy / spółki.

Raport + Webinar  = 2 000 zł netto.
Raport  + Webinar – w subskrypcji = 1 500 zł netto.

ZAMÓW
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Poznaj raporty:

Tech to Come

Tech to Come

Tech to Come to technologie istotne dla budowania świata w perspektywie kilkudziesięciu lat. Na ich […]
POBIERZ
Future Habitat

Future Habitat

Niniejszy raport postanowiliśmy poświęcić otoczeniu człowieka przyszłości. Zawarte w nim trendy poruszają kwestie tego, w […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
#62 TrendSignals – Challenges of Today

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
#62 TrendSignals – Challenges of Today

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.