zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Identity Nomads

W 2016 roku wydaliśmy raport zatytułowany Wędrowcy. Dotyczył on współczesnych nomadów – ludzi, którzy przemieszczają się z miejsca na miejsce bez zapuszczania korzeni. Już wtedy był to istotny trend, a po pandemii COVID-19, w obliczu rosnącej popularności pracy zdalnej tylko zyskał na sile. Później, w ubiegłym roku dwukrotnie pisaliśmy o trendzie Fluidity dotyczącym ciągłej zmiany rzeczywistości, w której funkcjonujemy, zmieniających się potrzeb konsumentów i pracowników oraz związanej z tym koniecznością redefiniowania tego, co dotychczas znaliśmy.

Wspominamy o tych dwóch trendach, ponieważ stanowią one szersze tło do trendu Identity Nomads,
o którym piszemy w obecnym raporcie. Trend ten dotyczy szeroko pojętej płynności tożsamości
w płynnym, ciągle zmieniającym się świecie. Uwzględnia osoby, w tym zwłaszcza te z młodszych pokoleń – Z i Alpha, które stale poszukują tego, kim są; osoby, które definiuje daleko idące poczucie indywidualizmu, niezależności i wolności; potrzeba kwestionowania stereotypów i tego, co zastane. Trend Identity Nomads wzmacniany jest dodatkowo postępującymi zmianami technologicznymi, takimi jak chociażby przenoszenie się naszego życia i nas samych do świata cyfrowego, w którym każdy może być każdym, a jednocześnie może też nie istnieć wcale, bo traktowany jest w tym świecie nie jako człowiek, ale jako zbiór danych (por. więcej na ten temat w Trend Signals – Face Recognition Technology poświęcony technologii rozpoznawania twarzy). 

  • Natalia Hatalska
    Trend ten jest dziś sporym wyzwaniem dla marek, które często wpadają w pułapkę traktowania go w bardzo wąskim aspekcie, tj. płynności tożsamości seksualnej. W konsekwencji coraz powszechniejszy w komunikacji marek staje się tzw. rainbow washing. Tymczasem trend Identity Nomads to istotna zmiana społeczna i kulturowa, a także głębokie pytanie o to, kim dziś jesteśmy.
    Natalia Hatalska | CEO, founder, infuture.institute

W raporcie:

oraz 28 dodatkowych inspirujących case studies w ramach sekcji Trends In Action i Social Media Suplement.

Toolbox. Jak przełożyć wiedzę na praktykę?

Z naszych doświadczeń wynika, że najtrudniejszym elementem w kontekście trendów jest ich przełożenie na praktykę. W tym raporcie proponujemy zestaw kilku ćwiczeń pozwalających spojrzeć na trend bardziej od strony praktycznej.

W sekcji toolbox znajdują się także tzw. pytania pomocnicze, które ułatwiają spojrzenie na trend z perspektywy biznesu oraz inspiracje z innych kategorii (sztuka, literatura, muzyka, design), które pozwalają na poszerzenie lub zmianę perspektywy.

Do pracy z trendami polecamy również Karty trendów, które zawierają 3 główne ścieżki: strategia, innowacje, rezyliencja oraz Mapę Trendów.

30 min. Webinar

Zamawiając raport otrzymasz dostęp do 30-minutowego nagrania, podczas którego Aleksandra Trapp oraz Zuzanna Bonecka omawiają najważniejsze zagadnienia z raportu oraz wskazują na co warto zwrócić uwagę w kontekście trendu Identity Nomads.

Licencja

Z zastrzeżeniem zgody poniżej zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać lub dystrybuować utwór w całości lub w części bez zgody autora. Infuture.institute wyraża zgodę na wykorzystywanie raportu w całości lub części wyłącznie przez osoby i instytucje, które dokonały bezpośredniego odpłatnego nabycia utworu od infuture.institute oraz jedynie w celach związanych z prowadzeniem działalności. Licencja obejmuje wszystkich pracowników danej organizacji na czas nieokreślony.

Poznaj raporty:

Człowiek+

Człowiek+

Człowiek+. Kim jest i jak wpłynie na biznes dziś i jutro? Kiedy mowa o rozszerzaniu […]
POBIERZ
Osamotnienie

Osamotnienie

Czujemy się coraz wyraźniej osamotnieni. Osamotnienie to nie samotność. Osamotnienie to brak więzi z ludźmi, […]
POBIERZ
Zalpha: mikropokolenie polikryzysu

Zalpha: mikropokolenie polikryzysu

Kiedy mowa o pokoleniach, chyba najwięcej wiadomo o pokoleniu X (współczesnych 40-latkach) i millenialsach (współczesnych […]
POBIERZ
Depopulacja

Depopulacja

Obok doniesień o rosnącej wciąż liczbie ludności na świecie (jest już nas ponad 8 miliardów) […]
POBIERZ
Lab Grown

Lab Grown

Jednym z najistotniejszych czynników przyspieszających rozwój trendu Lab Grown jest wyczerpywanie się zasobów i przechodzenie […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
TrendSignals: Identity Nomads

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
TrendSignals: Identity Nomads

Cena netto: 1950 zł VAT: 448.5 zł Cena brutto (do zapłaty): 2398.5 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden