zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Smart Living

Obszar smart living to bardzo szerokie pojęcie, na które składają się m.in. kategorie związane z inteligentnym zarządzaniem i funkcjonowaniem w mieście (smart city), pracą (smart workplace), przemieszczaniem się (smart transport), domem (smart home).

 • Smart living to nie tylko ulepszanie, ale również twórczość, czyli wyłamanie się z obowiązujących kanonów. Smart to także sprytne rozwiązania, a spryt w tym przypadku polega na znajdowaniu krótszych dróg od punktu A do punktu B, o których nikt nigdy do tej pory nie pomyślał.
  prof. Piotr Płoszajski | kierownik Katedry Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

Czynniki rozwoju smart living

Obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend Smart living. W naszym Raporcie zdefiniowaliśmy szereg czynników, które na to wpływają. Jak już zauważyliśmy we wstępie, technologie nie są jedynym aspektem Smart living, a co za tym idzie nie tylko szeroka dostępność technologii takich jak Internet of Things, Sztuczna Inteligencja, internet 5G, to tylko jeden z czynników zmian.
Kryzys w 2008 roku wywołał zmiany postaw społecznych. Mamy coraz większą świadomość ograniczoności zasobów energetycznych, chcemy energię oszczędzać zarówno ze względu na budżet domowy, jak również ze względu na naszą planetę. Coraz bardziej obserwujemy potrzebę zrównoważonego rozwoju. Technologie z obszaru smart home, smart city czy smart workplace przychodzą nam z pomocą wobec coraz większej chęci kontroli naszego bezpieczeństwa czy popularyzacji usług on demand.

Wyzwania

Dalszy rozwój smart living będzie musiał stawić czoła wielu wyzwaniom, m.in.: barierom mentalnym przed stosowaniem tego rodzaju rozwiązań, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, zwiększającemu się zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Globalne zapotrzebowanie na energię z roku na rok wzrasta. Analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) szacują, że do 2040 roku zwiększy się ono o 30%, wskazując na kilka kluczowych czynników stojących za tymi prognozami. Przede wszystkim globalna gospodarka rozwija się średnio o 3,4% rocznie. Rośnie też liczba ludności i w 2040 roku przekroczy 9 miliardów (obecnie 7,4 miliarda). Wyraźnie postępuje proces urbanizacji; 55% światowej populacji żyje na obszarach miejskich, zgodnie z prognozami odsetek ten wzrośnie do 68% do roku 2050, co da kolejnych 2,5 miliarda mieszkańców miast. Miliony gospodarstw domowych zaopatrują się w kolejne urządzenia oraz
instalują systemy chłodzenia.

Źródło: World Energy Outlook 2017, International Energy

Nota metodologiczna

W ramach projektu przeprowadzono kilkuetapowy proces badawczy. Złożyły się na niego:

Wywiady jakościowe – zostały przeprowadzone z dziewięcioma ekspertami specjalizującymi się w dziedzinie energetyki i szeroko rozumianych aspektach smart living, w tym: smart home, smart city, smart transport.

Skanowanie środowiskowe – analiza, której celem było poszukiwanie sygnałów zachodzących zmian w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa.

Badanie ankietowe – zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Zebrano opinie od 1287 internautów. Badanie zrealizowano we wrześniu 2018 roku. Struktura próby internautów została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie uwzględnione zostały tylko kompletne ankiety.

Warsztaty: innovation games

Warsztaty kreatywne – bazujące na innovation games – wzięło w nich udział 13 osób, które deklarowały
zainteresowanie tematem i były przedstawicielami różnych dziedzin i branż. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciel firmy energetycznej, psycholog, architekci, przedstawiciel administracji, marketingu, deweloperów, instytucji kultury czy nowych technologii.

Warsztaty: Smart living

Zapraszamy na warsztaty, składające się z 2 modułów:

 • Moduł 1: Prezentacja inspiracyjna (wnioski z raportu w pigułce),
 • Moduł 2: Wypracowanie konsekwencji przedstawionych trendów dla Twojego biznesu.

Efekt warsztatów:

 • konkretne koncepcje biznesowe, w odpowiedzi na wybrane trendy,
 • znajomość najistotniejszych trendów społecznych, technologicznych i ekonomicznych w kontekście smart living.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
 • Zapytaj o warsztaty

 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Poznaj raporty:

Living buildings

Living buildings

Raport próbuje zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość biurowców.
POBIERZ
AI (sztuczna inteligencja)

AI (sztuczna inteligencja)

Sztuczna inteligencja (AI) to dziś jedno z najgorętszych haseł. Choć rok 2017 ogłoszony został rokiem […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Smart living (raport)

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Smart living (raport)

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.