zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

W kierunku rezyliencji. Przyszłość branży targowej

Branża MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry) to istotna część gospodarki. Tylko w Polsce odpowiada za 1,5% PKB, a globalna wartość rynku tuż przed pandemią, w 2019 roku, wynosiła 1,2 miliarda dolarów. Jednocześnie to branża, która została najbardziej dotknięta przez pandemię COVID-19. W jej efekcie polskie firmy z branży spotkań i wydarzeń odnotowały w 2020 roku spadek przychodów o 73%. Jak może wyglądać jej przyszłość? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć raport „Przyszłość branży targowej” stworzony przez Grupa MTP oraz infuture.institute.

Rezyliencja, czyli dlaczego umiejętność do adaptacji jest niezbędna?

Hasłem przewodnim raportu jest „rezyliencja”, czyli umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków niezależnie od ich skali i siły. To zdolność do szybkiego odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił; odporność; umiejętność szybkiego odbicia się. To umiejętność, która w otaczającym nas świecie jest niezbędna, nie tylko w przemyśle spotkań, ale w biznesie w ogóle.

Wiele czynników wywarło w ostatnim czasie znaczący wpływ na przemysł spotkań – pandemia COVID-19, wojna, kryzys gospodarczy, transformacja cyfrowa, deglobalizacja, transformacja klimatyczna i zmiany demograficzne. Na podstawie danych zastanych, wywiadów z ekspertami i warsztatów jakościowych zdiagnozowane zostały czynniki, które mają lub będą miały wpływ na zmiany zachodzące w branży targowej.

 • Natalia Hatalska
  Stojąc dziś w obliczu postępującej transformacji technologicznej, zmian klimatu, napięć społecznych, zmian demograficznych i kryzysu gospodarczego, targi próbują określić się na nowo. Nie jest to z pewnością łatwe zadanie. A jednocześnie jestem przekonana, że targom uda się napisać kolejny ciekawy rozdział w swojej historii – choć z pewnością będzie on wyglądał inaczej niż to, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić.
  Natalia Hatalska | CEO infuture.institute

Wojna, kryzys gospodarczy, transformacja cyfrowa, czyli czynniki zmian

Wiele czynników wywarło w ostatnim czasie znaczący wpływ na przemysł spotkań – pandemia COVID-19, wojna, kryzys gospodarczy, transformacja cyfrowa, deglobalizacja, transformacja klimatyczna i zmiany demograficzne. Na podstawie danych zastanych, wywiadów z ekspertami i warsztatów jakościowych zdiagnozowane zostały czynniki, które mają lub będą miały wpływ na zmiany zachodzące w branży targowej.

Najczęściej wymieniane czynniki zmian to te związane z wpływem nowych pokoleń (generacje Z i Alpha; Zalpha). W drugiej kolejności pojawiały się czynniki technologiczne, w tym zwłaszcza te związane z big data. W dalszej wymieniane były takie czynniki, jak kończące się zasoby (kryzys surowcowy), kryzys gospodarczy, przerwane łańcuchy dostaw, starzejące się społeczeństwo, kryzysy zdrowotne czy wojny wpływów.

Wyzwania, w obliczu których stoi branża

Na wyzwania, w obliczu których stoi dziś branża, można patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony to wspomniane już czynniki makro (deglobalizacja, transformacja klimatyczna, zmiany demograficzne, dynamiczny rozwój technologii. Z drugiej – to wewnętrzne wyzwania biznesowe branży, typowe tylko dla niej, choć oczywiście wynikające z czynników makro. W wyniku analizy badań jakościowych i ilościowych przeprowadzonych na potrzeby tego raportu zespół infuture.institute zdefiniował sześć głównych wyzwań. Wśród nich

 • Tomasz Kobierski
  Wyzwaniem jest sprostanie zmianom demograficznym – dotyczącym zarówno młodych którzy urodzili się już w świecie cyfrowym, jak i starzejącego się społeczeństwa. Podjęliśmy już strategiczne decyzje, by przygotować infrastrukturę i formaty wydarzeń dopasowane do tych zmieniających się wymagań wobec branży MICE. Stąd inwestycje na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, dywersyfikacja działalności i organizacja imprez dla pasjonatów czy mega eventów.
  Tomasz Kobierski |  Prezes zarządu Grupy MTP

Executive summary

Metodologia

Opracowanie raportu umożliwił proces badawczy opisany poniżej:

W ramach pracy nad projektem dotyczącym przyszłości branży targowej infuture.institute przeprowadziło analizę historycznych sygnałów zmian (pogłębioną analizę zastanych danych, raportów, artykułów oraz innych źródeł dotyczących przyszłości branży MICE, w tym raportów strategicznych) oraz następujące badania jakościowe i ilościowe:

Projekt badawczy był realizowany od maja do czerwca 2021 roku. Został oparty zarówno o ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze, składał się z kilku modułów:

Do pobrania dostępna jest również angielska wersja raportu.

Poznaj raporty:

Cyfrowe zdrowie Polek

Cyfrowe zdrowie Polek

Co digitalizacja usług medycznych zmieni w profilaktyce zdrowia Polek? Transformacja cyfrowa w ochronie zdrowia jest nieunikniona. […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
W kierunku rezyliencji. Przyszłość branży targowej

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
W kierunku rezyliencji. Przyszłość branży targowej

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.