zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Wpływ pandemii Covid-19 na kobiety w Polsce i na Cyprze

Skutki kryzysów nigdy nie są neutralne pod względem płci i Covid-19 nie jest wyjątkiem – powiedziała rok temu Marry Robinson, była Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Dziś mamy liczne dowody na to, że konsekwencje – wciąż trwającej – pandemii, w większym stopniu i w wielu wymiarach, mają i będą miały bardziej negatywny wpływ na kobiety niż na mężczyzn.

Czym jest pandemia dla kobiet?

Pandemia pogłębiła istniejące już wcześniej różnice dotyczące m.in. nierównego podziału obowiązków domowych i zahamowała rosnące do tej pory trendy związane z umacnianiem się pozycji kobiet w sferze zawodowej. Dla prawie 70% badanych przez infuture.institute Polek, jak i kobiet na Cyprze, pandemia to przede wszystkim utrata poczucia bezpieczeństwa oraz strach o pracę i zdrowie bliskich. Dla ponad połowy kobiet w Polsce i prawie 40% badanych Cypryjek to poczucie osamotnieniania i zubożenia relacji.

Konsekwencje pandemii są jednak wielowymiarowe i niejednoznaczne. Blisko połowa respondentek (49% Polek, 56% badanych Cypryjek) postrzega ten okres jako czas na rewizję i refleksję nad dotychczasowym życiem.

 • Natalia Hatalska
  Zachęcam, by na raport ten nie patrzeć jednak wyłącznie przez pryzmat danych statystycznych. Za każdą daną, za każdą liczbą kryje się historia konkretnej osoby. Historie te można zresztą przeczytać – w raporcie zamieszczone zostały wypowiedzi kobiet, które w wywiadach pogłębionych podzieliły się swoimi doświadczeniami z czasu pandemii.
  Natalia Hatalska | CEO infuture.institute

Piramida Poziomów Neurologicznych

By poznać pełen obraz i kontekst zmian wpływu pandemii na kobiety w Polsce i na Cyprze infuture.institute przygotowało badania ilościowe bazujące na koncepcji Piramidy Poziomów Neurologicznych Roberta Diltisa. Jakie wnioski płyną z badań?

Odnosi się ona do sześciu wymiarów wpływających na codzienne funkcjonowanie ludzi. Pytaliśmy respondentki o wpływ pandemii na ich wartości, zachowania, zdolności, emocje, ich tożsamość i duchowość. Takie holistyczne spojrzenie miało pomóc w wypracowaniu wniosków obejmujących szerszy wgląd w zmiany, które spowodowała pandemia, i ich wpływ na kobiety.

Źródło: Ankieta internetowa (CAWI) została przeprowadzona wśród ogólnopolskiej, reprezentatywnej próby Polek i Polaków (z zastosowaniem doboru losowo-kwotowego). Wzięło w niej udział 1080 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Na Cyprze ankieta internetowa (CAWI) została przeprowadzona wśród 103 kobiet mieszkających na Cyprze i dystrybuowana drogą e-mailową oraz poprzez media społecznościowe (z zastosowaniem nielosowego doboru respondentek). Zatem należy pamiętać, że są to dwie różne grupy. Więcej w nocie metodologicznej. Skumulowane wartości dla odpowiedzi w średnim, dużym lub bardzo dużym stopniu.

Dodatkowo, w ramach badań jakościowych przeanalizowane zostały indywidualne historie kobiet, które podzieliły się z infuture.institute swoimi doświadczeniami i refleksjami z ostatnich miesięcy. Uzupełniają one raport w formie anonimowych cytatów. W ramach ogólnego researchu przeanalizowaliśmy także już dostępne badania i raporty. To pozwoliło przygotować główne wnioski i tezy będące wynikiem przeprowadzonego procesu badawczego.

W raporcie pod omówieniem każdej z tez pojawiają się także propozycje dalszych kroków i rekomendacje działań. Mamy nadzieję, że skutki pandemii, widoczne w tak wielu aspektach życia, dobrze zaadresowane i nagłaśniane dadzą kobietom siłę. Staną się przyczynkiem do systemowych zmian i czasem przełomowym dla kobiet.

Źródło: Ankieta internetowa (CAWI) została przeprowadzona wśród ogólnopolskiej, reprezentatywnej próby Polek i Polaków (z zastosowaniem doboru losowo-kwotowego). Wzięło w niej udział 1080 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Na Cyprze ankieta internetowa (CAWI) została przeprowadzona wśród 103 kobiet mieszkających na Cyprze i dystrybuowana drogą e-mailową oraz poprzez media społecznościowe (z zastosowaniem nielosowego doboru respondentek). Zatem należy pamiętać, że są to dwie różne grupy. Więcej w nocie metodologicznej. Skumulowane wartości dla odpowiedzi w średnim, dużym lub bardzo dużym stopniu.

Spowolnienie trenów związanych z umacnianiem się pozycji kobiet

 • Irena Lichnerowicz-Augustyn
  Pandemia spowodowała, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest niepewna. Badania pokazują, że aż dwa razy więcej kobiet straciło zatrudnienie w ostatnich kilkunastu miesiącach – brakuje wsparcia oraz systemowych rozwiązań, które przeciwdziałałyby negatywnym trendom. Nie zapominajmy również, że to właśnie kobiety przeważają na froncie walki z COVID-19 i są bardziej narażone na zarażenie wirusem. Kobiety stanowią ok. 76% z 49 milionów pracowników opieki zdrowotnej w UE, na Cyprze jest to ok. 70%, a w Polsce ponad 80%.
  Irena Lichnerowicz-Augustyn | Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Cypryjskiej

Najważniejsze wnioski

Metodologia

Opracowanie raportu umożliwił proces badawczy opisany poniżej:

Niniejsza publikacja jest pokłosiem polsko-cypryjskiego seminarium poświęconego szansom, zagrożeniom i wyzwaniom dla rozwoju nowych technologii w obliczu pandemii Covid-19. Wydarzenie miało miejsce 25 maja 2021, zostało zorganizowane przez Ambasadę RP w Nikozji, przy wsparciu KGHM Polska Miedź SA i we współpracy z Cypryjską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Polish-Cypriot Chamber of Commerce. W badaniu wzięły udział zatem zarówno Polki, jak i wybrane mieszkanki Cypru.

Celem badania była ocena wpływu pandemii Covid-19 na różne obszary funkcjonowania kobiety w Polsce i na Cyprze. Zastosowana przez nas metodologia została zainspirowana koncepcją Piramidy Poziomów Neurologicznych. Bazowaliśmy na sześciu płaszczyznach i sferach funkcjonowania osób, na które składają się: emocje (uczucia, dobrostan psychiczny), zachowania (praca, obowiązki, zadania), zdolności (wiedza, umiejętności, kompetencje), tożsamość (to, kim jest dana osoba, pełnione role życiowe) oraz duchowość (wizja i poczucie sensu życia).

Projekt badawczy był realizowany od maja do czerwca 2021 roku. Został oparty zarówno o ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze, składał się z kilku modułów:

Poznaj raporty:

Cyfrowe zdrowie Polek

Cyfrowe zdrowie Polek

Co digitalizacja usług medycznych zmieni w profilaktyce zdrowia Polek? Transformacja cyfrowa w ochronie zdrowia jest nieunikniona. […]
POBIERZ
self-care era

self-care era

Raport skupia się na konsekwencjach potrzeb konsumentów w kontekście zdrowia i samopoczucia. Potrzeby te, uwarunkowane […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Wpływ pandemii Covid-19 na kobiety w Polsce i na Cyprze

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Wpływ pandemii Covid-19 na kobiety w Polsce i na Cyprze

Cena netto: 1350 zł VAT: 310.5 zł Cena brutto (do zapłaty): 1660.5 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden