zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Trend Momentum Index

Które trendy są najważniejsze? Które powinniśmy zaadresować w naszej strategii, żeby zapewnić sobie długoterminowy sukces? Skąd mieć pewność, że teraz jest dobry moment na inwestycje w technologie związane z danym trendem? I jak poznać, że dany trend jest długotrwałą zmianą a nie kolejną bańką?

To pytania, które dziś często zadają sobie firmy. Funkcjonują bowiem i podejmują decyzje w bardzo trudnej rzeczywistości. Tempo współczesnych zmian – technologicznych, społecznych, gospodarczo-politycznych – jest tak szybkie, że organizacjom trudno jest za nimi nadążyć. Dodatkowo, ze względu na liczbę tych zmian i powiązań między nimi, trudno jest je także zrozumieć. I wreszcie w dobie algorytmów, deepfake’ów, sztucznie generowanej popularności trudno jest odróżnić realną zmianę od chwilowej ekscytacji.

Aby pomóc firmom w funkcjonowaniu w takiej rzeczywistości,  infuture.institute opracowało Trend Momentum Index (TMI) – wskaźnik do oceny istotności trendów. TMI ocenia każdy z trendów na dwóch wymiarach:

Jak obliczany jest wskaźnik TMI?

TMI obliczany jest dynamicznie na podstawie wielu danych, w tym dotyczących m.in. wprowadzanych regulacji prawnych, badań naukowych, zgłaszanych patentów, wpływu na cele zrównoważonego rozwoju, inwestycji czy wartości poszczególnych rynków. Uwzględnia dane pozyskiwane takimi metodami, jak m.in. text mining, badania delfickie, pogłębione wywiady jakościowe. Wykorzystuje uczenie maszynowe i osiągnięcia w obszarze sztucznej inteligencji, dzięki czemu analizuje duże ilości danych w wielu językach (polskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, koreańskim, chińskim, japońskim etc.). Daje to gwarancję, że trendy analizowane są zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, a nie tylko w obrębie wpływów języka angielskiego.

W jakich sytuacjach przydatny jest wskaźnik TMI?

PODEJMOWANIE ŚWIADOMYCH DECYZJI STRATEGICZNYCH

w tym dotyczących strategii produktowej, komunikacji czy zrównoważonego rozwoju (firma może zdecydować, że opłacalne jest dla niej inwestowanie w trendy, które mają wysoki wskaźnik HYPE, zwłaszcza jeśli buduje swój wizerunek jako firmy/ marki innowacyjnej, wyprzedzającej konkurencję lub rynek).

PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI
dotyczących tego, kiedy odpowiedzieć na dany trend (na wczesnym etapie jego rozwoju, czy dopiero po osiągnięciu przez niego pewnego stopnia dojrzałości).

OCENA POTENCJALNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU I ZMNIEJSZANIE RYZYKA INWESTYCJI
czyli różnicowanie trendów ze względu na ich mediową popularność i realny wpływ; pomocny jest również w ocenie własnych działań wobec rozwijających się trendów (na ile firma odpowiada na dany trend w swoich działaniach operacyjnych w zależności od wartości wskaźnika HYPE bądź IMPACT).

RÓŻNICOWANIE TRENDÓW
które mają największy potencjalny wpływ na rozwój firmy od tych, które są jedynie popularne mediowo (eliminacja szumu mediowego).

PORÓWNANIE WŁASNEJ WIEDZY
na temat trendów z obiektywną analizą pochodzącą z wielu źródeł.

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Trend Momentum Index

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Trend Momentum Index

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden