zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raport: Implementacja Generatywnej AI

1499,00  (1843,77  z VAT)

W przestrzeni wirtualnej ciężko nie natknąć się obecnie na informację związaną z generatywną sztuczną inteligencją (ang. GAI, Generative Artificial Intelligence). Od jesieni zeszłego roku zagadnienie to stało się buzzwordem, a sam trend znajduje się teraz w fazie hype (pol. szum, szum medialny). Prawdziwe znaczenie tego zjawiska pokażą nam najbliższe miesiące, a może nawet lata. Na chwilę obecną obserwujemy jednak wyścig technologicznych zbrojeń między gigantami, przy jednoczesnej demokratyzacji dostępu do tej technologii i poszukiwaniu możliwych rozwiązań przez startupy.Kategoria:

W przestrzeni wirtualnej ciężko nie natknąć się obecnie na informację związaną z generatywną sztuczną inteligencją (ang. GAI, Generative Artificial Intelligence). Od jesieni zeszłego roku zagadnienie to stało się buzzwordem, a sam trend znajduje się teraz w fazie hype (pol. szum, szum medialny). Prawdziwe znaczenie tego zjawiska pokażą nam najbliższe miesiące, a może nawet lata. Na chwilę obecną obserwujemy jednak wyścig technologicznych zbrojeń między gigantami, przy jednoczesnej demokratyzacji dostępu do tej technologii i poszukiwaniu możliwych rozwiązań przez startupy. 

Do niedawna wydawało się, że korzyści z globalizacji są na tyle duże i powszechne, że nie ma możliwości by to się zmieniło. Międzynarodowy handel czy outsourcing produkcji wymaga jednak zaufania oraz przewidywalności m.in. łańcuchów dostaw. Już pandemia, teraz również wojna w Ukrainie uwidoczniła, że łańcuchy dostaw są wyjątkowo newralgicznym elementem.

Utrudniony przepływ towarów ze względu na zamknięte granice czy ogólnie niepewną sytuację ekonomiczną spowodował wzrost znaczenia krótkich łańcuchów dostaw i wspieranie produkcji krajowej/ lokalnej, także instrumentami prawnymi. Okazało się, że w wielu wypadkach to nie cena jest najważniejsza, ale realna dostępność. Stąd zmiana kierunku czasami nawet na droższe, ale bardziej wiarygodne i w miarę możliwości również krótsze łańcuchy dostaw.

Warto zauważyć, że sam trend nie jest nowy i do tej pory rozwijał się w jedynie w niektórych branżach. Wraz z rozwojem tej technologii pojawiają się nowe możliwości i konsekwencje. Do niedawna uważano, że AI przez długi czas nie wejdzie w obszar związany z kreatywnością — czymś zarezerwowanym dla umysłu ludzkiego.

Warto więc ponownie zadać sobie pytanie i zastanowić się, czym jest dla nas kreatywność? Jak współpraca z AI może wpłynąć na poszerzenie granic procesu kreatywnego? Jakie kompetencje staną się jeszcze bardziej istotne i będą wykorzystywane w procesie twórczej kreacji? Jakie nowe konsekwencje społeczne i prawne mogą się w związku z tym pojawić?

W raporcie Implementacja generatywnej AI chcieliśmy wyjść poza narrację o optymalizacji przy użyciu AI, (która w temacie generatywnej AI oczywiście także się pojawia). Skoro mowa o technologii, która generuje nowe treści i z którą możemy komunikować się przy użyciu języka naturalnego (wpisując odpowiednie komendy, tzw. prompts), to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na współpracę na styku człowiek-technologia w procesie kreatywnym. I to właśnie temu zagadnieniu poświęcamy ten numer.

Na potrzeby tego raportu zapytaliśmy też Future Adopters – społeczność osób zainteresowanych zmianami na świecie i przyszłością, skupionych wokół infuture.institute, o ich stosunek do Generatywnej AI.
Na kolejnych stronach znajdują się także insighty z tego badania.

Chatbot jako współtwórca raportu

Przy tworzeniu tego raportu zespół infuture.institute skorzystał z możliwości współpracy z ChatemGPT, żeby zobaczyć, jak AI odnajduje się w roli badacza i czy potrafi myśleć o możliwych konsekwencjach. Dlatego też w raporcie znajdą Państwo komentarze napisane przez AI, która wypowiada się na temat możliwych konsekwencji biznesowych w wybranych obszarach.

Oczywiście, współpraca z AI nastąpiła po wykonaniu researchu. Pozwoliło to na zweryfikowanie informacji, które generuje. Po opracowaniu danego obszaru (np. food), AI zlecona została komenda, np.: [prompt: I want you to act as a researcher and journalist. Imagine that you need to explain to the business audience how Generative AI can help in food industry]. Następnie ChatGPT generował treść. Należy mieć na uwadze fakt, że GAI nie rozumie kontekstu, ani tak naprawdę treści, którą tworzy. Jest to forma predykcji, gdzie nie następuje rozróżnienie faktu od fikcji. W omawianej współpracy ChatGPT najwięcej problemów miał z rozróżnieniem kontekstu predyktywnej i generatywnej AI, co wymagało za każdym razem uważności i krytycyzmu po stronie człowieka (badaczki infuture.institute).

Duże znaczenie ma także odpowiednie formułowanie komend. W tym procesie staraliśmy się używać prostych sformułowań. Wygenerowane odpowiedzi wymagały wybrania odpowiednich fragmentów, które nie były zbyt ogólne. Konieczne było także pogłębianie pytań.

AI pomogła również przy tworzeniu skrótów z artykułów, jako pomoc przy pisaniu krótkich opisów manifestacji. Stworzyła też obraz wykorzystany na okładce raportu według komendy [prompt: oil painting made of binary code, Vermeer style].

Możliwość szybkiej korekty i nauki, natychmiastowej zmiany kierunku działania i generowania treści — właśnie te funkcje otwierają nowe możliwości we współpracy na styku człowiek-technologia w procesie kreatywnym.

W raporcie:

 • Kontekst, definicja oraz opis trendu,
 • Sygnały zmian. Sekcja, w której przybliżamy sygnały zmian wpływające na trend. Mogą one wzmacniać dany obszar trendowy i przyspieszać jego rozwój, ale mogą też hamować lub transformować dany trend w innych kierunkach. W tej sekcji pojawiają się opisy obserwowanych m.in. zmian prawnych, społecznych, kulturowych czy gospodarczych.
 • Manifestacje trendu. Konkretne przykłady działań firm wpisujące się w dany trend. Część ta zawiera krótkie case studies z różnych obszarów i branż.,
 • Konsekwencje trendu dla biznesu. Wskazujemy na to, co może być konsekwencją upowszechnienia się danego trendu, na co już dziś muszą zwrócić uwagę firmy i organizacje, jak dany trend może wpłynąć na funkcjonowanie nie tylko biznesu, ale i społeczeństwa.
 • Mapa myśli. Jest indywidualna dla każdego trendu. Pokazuje, z jakimi terminami i tematami dany trend koresponduje. Co warto zapamiętać, jakie słowa klucze są istotne w danym obszarze trendowym.
 • Toolbox. Przykłady narzędzi, które umożliwiają organizacji zastanowienie się, jak dany trend może wpływać na jej działalność i jak przygotować się do zaadaptowania go w organizacji.
 • Webinar. Ponad 30 minutowa prezentacja najważniejszych wniosków z raportu. Dostęp do nagrania webinaru, który prowadzą w formie dyskusji Aleksandra Kulińska oraz Zuzanna Bonecka, współautorki opracowania.

Dla kogo jest ten raport?

Raport szczególnie polecamy:

 • działom Strategii, aby poznać potencjał trendu i nowych perspektyw w odpowiedzi na globalne cele oraz transformacje biznesowe,
 • działom CSR, aby dostosować wyzwania biznesowe w oparciu o stawiane cele ESG,
 • działom New Product & Service Development, ponieważ jest lekcją obowiązkowej zmiany w podejściu do projektowania, inżynierii, produkcji i budowy nowych modeli biznesowych ratujących środowisko,
 • działom Komunikacji, aby budować trwalsze relacje z odbiorcami, którzy chcą dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów i liczą na to, że biznes będzie liderem zmiany.

 

1499,00  (1843,77  z VAT)Dodaj do koszyka

 

Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Raport: Implementacja Generatywnej AI

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Raport: Implementacja Generatywnej AI

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.