Mapa Trendów

Mapa Trendów to autorskie, opracowane przez infuture.institute kompleksowe narzędzie do pracy strategicznej i operacyjnej.

 • pokazuje najistotniejsze zmiany w otoczeniu biznesowym w czterech perspektywach czasowych
 • pozwala na identyfikację niepewności i potencjalnych kierunków rozwoju
 • korzysta z autorskiego wskaźnika do oceny istotności trendów – Trend Momentum Index (TMI) NOWOŚĆ!
Aktywuj mapę trendów

Używana przez firmy z listy Forbes TOP100 i lokalne biznesy

Mapa Trendów przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, które szukają odpowiedzi nie tylko na pytanie: jaka będzie przyszłość?, ale również: jak na tę przyszłość możemy się przygotować? i jak ją możemy zmienić? Jest wykorzystywana przez organizacje w pracy nad strategią, budowaniem przewagi konkurencyjnej, niwelowaniem ryzyk i poszukiwaniem innowacji.

Planowanie 
strategiczne

Pomaga budować długoterminowe strategie, które odpowiadają na aktualne i przyszłe wyzwania; pomaga podejmować świadome decyzje na wszystkich poziomach organizacji, a zwłaszcza tych dotyczących innowacji, badań i szeroko rozumianego rozwoju

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Pozwala identyfikować nowe, niezaadresowane rynki i segmenty rynku, nowe technologie oraz zmieniające się potrzeby i zachowania klientów, a tym samym oferować innowacyjne produkty lub usługi

Zmniejszanie ryzyka

Poprzez budowanie rezyliencji pozwala identyfikować potencjalne ryzyka i następnie opracowywać strategie ich łagodzenia lub eliminowania

Budowanie innowacji

Pomaga wprowadzać i budować innowacje oraz rozwijać produkty/ usługi odpowiadające na zmieniające się potrzeby klientów/ konsumentów bądź wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne

Trend Momentum Index TM

Które trendy są najważniejsze? Które powinniśmy zaadresować w naszej strategii, żeby zapewnić sobie długoterminowy sukces? Skąd mieć pewność, że teraz jest dobry moment na inwestycje w technologie związane z danym trendem? I jak poznać, że dany trend jest długotrwałą zmianą a nie kolejną bańką?

Co to jest?

To pytania, które dziś często zadają sobie firmy. Funkcjonują bowiem i podejmują decyzje w bardzo trudnej rzeczywistości. Tempo współczesnych zmian – technologicznych, społecznych, gospodarczo-politycznych – jest tak szybkie, że organizacjom trudno jest za nimi nadążyć. Dodatkowo, ze względu na liczbę tych zmian i powiązań między nimi, trudno jest je także zrozumieć. I wreszcie w dobie algorytmów, deepfake’ów, sztucznie generowanej popularności trudno jest odróżnić realną zmianę od chwilowej ekscytacji.

Aby pomóc firmom w funkcjonowaniu w takiej rzeczywistości,  infuture.institute opracowało Trend Momentum Index (TMI) – wskaźnik do oceny istotności trendów. TMI ocenia każdy z trendów na dwóch wymiarach:

 • Hype – oznacza, że dany trend ma aktualnie dużą popularność (mediową i/ lub inwestycyjną), ale nie zawsze jest ona adekwatna do jego rzeczywistego wpływu na obecnym etapie dojrzałości;
 • Impact – oznacza, że trend ma realny, znaczący, długoterminowy wpływ (na funkcjonowanie organizacji/ społeczeństwa/ gospodarki/ zrównoważony rozwój).

 

Jak działa?

Jak obliczany jest wskaźnik TMI?

TMI obliczany jest dynamicznie na podstawie wielu danych, w tym dotyczących m.in. wprowadzanych regulacji prawnych, badań naukowych, zgłaszanych patentów, wpływu na cele zrównoważonego rozwoju, inwestycji czy wartości poszczególnych rynków. Uwzględnia dane pozyskiwane takimi metodami, jak m.in. text mining, badania delfickie, pogłębione wywiady jakościowe. Wykorzystuje uczenie maszynowe i osiągnięcia w obszarze sztucznej inteligencji, dzięki czemu analizuje duże ilości danych w wielu językach (polskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, koreańskim, chińskim, japońskim etc.). Daje to gwarancję, że trendy analizowane są zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, a nie tylko w obrębie wpływów języka angielskiego.

 

Dlaczego używać?

W jakich sytuacjach przydatny jest wskaźnik TMI?

PODEJMOWANIE ŚWIADOMYCH DECYZJI STRATEGICZNYCH

w tym dotyczących strategii produktowej, komunikacji czy zrównoważonego rozwoju (firma może zdecydować, że opłacalne jest dla niej inwestowanie w trendy, które mają wysoki wskaźnik HYPE, zwłaszcza jeśli buduje swój wizerunek jako firmy/ marki innowacyjnej, wyprzedzającej konkurencję lub rynek);

PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI
Dotyczących tego, kiedy odpowiedzieć na dany trend (na wczesnym etapie jego rozwoju, czy dopiero po osiągnięciu przez niego pewnego stopnia dojrzałości);

OCENA POTENCJALNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU I ZMNIEJSZANIE RYZYKA INWESTYCJI
czyli różnicowanie trendów ze względu na ich mediową popularność i realny wpływ); w ocenie własnych działań wobec rozwijających się trendów (na ile firma odpowiada na dany trend w swoich działaniach operacyjnych w zależności od wartości wskaźnika HYPE bądź IMPACT);

RÓŻNICOWANIE TRENDÓW
które mają największy potencjalny wpływ na rozwój firmy od tych, które są jedynie popularne mediowo (eliminacja szumu mediowego);

PORÓWNANIE WŁASNEJ WIEDZY
na temat trendów z obiektywną analizą pochodzącą z wielu źródeł.

Czytaj więcej

Mapa Trendów 2024

AKTYWUJ MAPĘ TRENDÓW
lub zaloguj się by odblokować
close

Zbuduj swój pakiet Mapy Trendów

Krok 1: aktywuj abonament Mapy Trendów

Rozliczanie miesięczne Rozliczanie roczne (20% taniej)

Free

0 0 €/mies.
 • Interaktywna wersja Mapy Trendów 2024
 • NOWOŚĆ: Dostęp do szczegółowych opisów 81 trendów (definicje, przyczyny, konsekwencje, technologie, branże)

 

PRO

(najczęściej wybierany)
43.90749 35 €/mies.
 • Interaktywna wersja Mapy Trendów 2024
 • NOWOŚĆ! Dostęp do szczegółowych opisów 81 trendów (definicje, przyczyny, konsekwencje, technologie, branże)
 • NOWOŚĆ! Trend Momentum Index – miesięcznie aktualizowane wartości HYPE i IMPACT dla 81 trendów

 

PREMIUM

88.25849 70.52 €/mies.
 • Interaktywna wersja Mapy Trendów 2024
 • NOWOŚĆ! Dostęp do szczegółowych opisów 81 trendów (definicje, przyczyny, konsekwencje, technologie, branże)
 • NOWOŚĆ! Trend Momentum Index – miesięcznie aktualizowane wartości HYPE i IMPACT dla 81 trendów
 • NOWOŚĆ! Trend Momentum Index – wykresy zmian wskaźnika w czasie dla 81 trendów
 • NOWOŚĆ! Co miesiąc 243 manifestacje trendu w mediach, nauce i innowacjach

Krok 2: Dodaj materiały w PDF / offline

Karty Trendów 2024 (PDF)

66.08299
 • 81 trendów, 3 ścieżki pracy, 9 konkretnych ćwiczeń warsztatowych
 • systematyzuje, ułatwia i przyśpiesza pracę z trendami

więcej »

Mapa Trendów 2024 (PDF)

66.08299
 • Mapa Trendów w wygodnym formacie PDF – przydatna do pracy własnej, podczas warsztatów, spotkań strategicznych czy działań edukacyjnych i dydaktycznych

więcej »

Mapa Trendów (plakat A0)

Wybierz ilość sztuk:
43.90749 € / szt. (razem 0 €)
 • NOWOŚĆ! Mapa Trendów w formie plakatu w rozmiarze A0 (119 x 84cm)
 • idealna do powieszenia na ścianie i wykorzystania podczas prac warsztatowych

więcej »

Przejdź do koszyka
Ceny nie zawierają podatku VAT