zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Dobrostan Polek i Polaków

Żyjemy w dobie polikryzysu. Towarzyszą nam stres i poczucie osamotnienia. W efekcie jedynie 4 na 10 z nas ocenia swój dobrostan jako dobry, tak wynika z naszego najnowszego raportu „Dobrostan Polek i Polaków”, który opracowaliśmy na zlecenie Benefit Systems.

Dobrostan to pojęcie subiektywne

Badania pokazują też jak bardzo subiektywny i zależny od indywidualnego, życiowego kontekstu jest dobrostan. Różnimy się już w samej kwestii odbioru tego pojęcia – dla 51 proc jest to coś trwałego, a dla 49 proc. – ulotnego. Polki i Polacy, w badaniu przeprowadzonym przez infuture.institute na potrzeby tego raportu, pytani o ich własną definicję dobrostanu, wskazywali między innymi na takie czynniki jak: zgoda na siebie i świat, dobre samopoczucie, brak zmartwień, to, co posiadamy, godne życie, poczucie stabilizacji, zadowolenie z życia, ogólnie dobre zdrowie, spokój, czyste środowisko, bycie dobrym czy brak konieczności martwienie się o finanse.

Obecnie prawie połowa Polaków (47 proc.) ocenia swój dobrostan jako średni, 31 proc. jako wysoki a 14 proc. jako niski. Najniżej swój wellbeing oceniają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata, które stanowią dziś podstawę grupy aktywnych zawodowo Polaków. Największy wpływ na poziom dobrostanu w opinii mieszkańców Polski ma stres, który jest nieodłącznym elementem świata, w którym aktualnie żyjemy.

Aż 32 proc. z nas odczuwa izolację lub odosobnienie w wysokim stopniu. Prowadzi to do pogłębienia się kryzysu relacji, wzrostu osamotnienia, a w dalszej konsekwencji – atomizacji społeczeństwa polegającej na zaniku poczucia sprawczości i odpowiedzialności za życie społeczne.

Oddziałujące na nas kryzysy nie są jednak jedynym źródłem problemów wpływających na nasz dobrostan – istnieje również szereg czynników natury osobistej, które pozostają nie bez znaczenia dla naszego samopoczucia. Co ciekawe, różnią się one pod pewnymi względami w zależności od płci. Kobiety są bardziej skłonne do przejmowania się chorobami bliskich niż własnymi – z kolei mężczyźni wręcz przeciwnie. Wyniki raportu sugerują również większy wpływ codziennego stresu na kobiece samopoczucie.

Z drugiej strony, warto pamiętać też o czynnikach pozytywnych, które wspierają odczuwany przez nas dobrostan. W tym obszarze priorytetem jest dla nas stabilność finansowa – takiego zdania jest aż 72 proc. Polaków. Kolejnymi czynnikami są zdrowie fizyczne i psychiczne, poczucie bezpieczeństwa oraz szeroko pojętego szczęścia.

POBIERZ RAPORT

Kompleksowość i mierzalność dobrostanu

Spektrum czynników budujących (i zaburzających) dobrostan jasno sugeruje, że jego zaopiekowanie wymaga holistycznych działań dotykających licznych aspektów naszego życia, które łączą się ze sobą, tworząc system naczyń połączonych. Człowiek funkcjonuje w dwóch światach: wewnętrznym oraz zewnętrznym. Na podstawie badań zespół infuture.institute zdefiniował sześć kluczowych obszarów istotnych dla kształtowania dobrostanu.

Zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, wewnętrzny spokój to obszary wewnętrzne, bardziej subiektywne – odzwierciedlają spojrzenie człowieka na elementy związane z nim jako jednostką.

Komfort życia, relacje z innymi oraz kontakt z naturą to z kolei obszary zewnętrzne, odnoszące się do elementów życia społecznego, finansów, sytuacji gospodarczo-politycznej czy relacji ze środowiskiem naturalnym.

POBIERZ RAPORT

Wellbeing Score – autorski wskaźnik dobrostanu

Mając świadomość trwałości i nasilania się polikryzysu, infuture.institute na zlecenie Benefit Systems opracował Wellbeing Score – autorski wskaźnik dobrostanu, który pozwala monitorować jego poziom i proaktywnie działać na rzecz poprawy wyniku. Wskaźnik jest holistyczny (uwzględnia wiele czynników), kontekstowy (zależny od sytuacji, w której się znajdujemy), zmienny w czasie (bierze pod uwagę tryb naszego życia) i wielopoziomowy. Uwzględnia sześć obszarów w dwóch wymiarach, w jakich na co dzień funkcjonujemy.

Tym samym Wellbeing Score to pierwszy tego rodzaju model, który traktuje dobrostan kompleksowo i pozwala regularnie weryfikować jego poziom wśród Polek i Polaków.

 • Natalia Hatalska
  Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie od Benefit Systems do stworzenia wskaźnika dobrostanu, który jest holistyczny, może być wykorzystywany zarówno na poziomie pojedynczych osób, jak i całej organizacji oraz pozwala precyzyjnie określić obszary dobrostanu wymagające interwencji i monitorować postępy. Działania podejmowane dziś przez organizacje w kierunku poprawy dobrostanu często nie są wystarczające. Przede wszystkim firmy mają tendencję do szukania uniwersalnego rozwiązania, które pomoże osiągnąć dobrostan wszystkim pracownikom. To założenie jest niemożliwe do spełnienia. Próbują także poprawiać dobrostan przez powierzchowne inicjatywy, podczas gdy źródło braku dobrostanu bywa głębokie i trudne do zdiagnozowania bez właściwych narzędzi.
  Natalia Hatalska | CEO infuture.institute

Należy jednak pamiętać, że dbanie o dobrostan nie może polegać jedynie na biernym utrzymaniu poziomu zaopiekowania sześciu obszarów uwzględnionych w Wellbeing Score. Gdy weźmiemy pod uwagę kontekst rezyliencji, dobrostan staje się zdolnością do opiekowania się tymi polami w stale zmieniającym się otoczeniu.

Kluczowe staje się mapowanie luk, monitorowanie zmian zachodzących w tych obszarach. Wówczas troska o dobrostan przestaje być jednorazową czynnością, a staje się procesem i konkretną umiejętnością (ang. wellbeing as a skill – Richard Davidson).

Badanie Wellbeing Score w formule indywidualnej można wykonać bezpłatnie, wchodząc na stronę internetową  www.multilife.com.pl/badanie-dobrostanu  

Poznaj raporty:

Karty trendów 2023

Karty trendów 2023

Strategia. Innowacje. Rezyliencja. Od 2018 roku przekazujemy w Wasze ręce Mapę Trendów, która dla wielu […]
POBIERZ
Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego

Od pięćdziesięciu trzech lat żyjemy na kredyt, który zaciągamy u przyszłych pokoleń – nasza konsumpcja […]
POBIERZ
Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Ogólny spadek zaufania, brak wiary w autorytety, potrzeba zadbania o poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty – […]
POBIERZ
Depopulacja

Depopulacja

Obok doniesień o rosnącej wciąż liczbie ludności na świecie (jest już nas ponad 8 miliardów) […]
POBIERZ
Deglobalizacja: Zoom In

Deglobalizacja: Zoom In

Z definicji deglobalizacja to proces zmniejszającej się współzależności pomiędzy państwami. W naszym najnowszym raporcie chcemy […]
POBIERZ
PostAntropocen

PostAntropocen

Być może trafiliście Państwo w ostatnim czasie w mediach na powtarzające się informacje, że status […]
POBIERZ
Dobrostan psychiczny

Dobrostan psychiczny

Kolejny raport trendowy poświęcamy zagadnieniu Dobrostanu psychicznego. Przyglądamysię mu jako systemowi naczyń połączonych (składającemu się […]
POBIERZ
Osamotnienie

Osamotnienie

Czujemy się coraz wyraźniej osamotnieni. Osamotnienie to nie samotność. Osamotnienie to brak więzi z ludźmi, […]
POBIERZ
Inclusion & Diversity: Revisited

Inclusion & Diversity: Revisited

W najnowszym numerze TrendSignals skupiliśmy się na istotnych kierunkach w obszarze inkluzywności i różnorodności, na […]
POBIERZ
Fluidity 
& Sustainability

Fluidity 
& Sustainability

Ten raport TrendSignals poświęcony został zrównoważonemu rozwojowi oraz koncepcji zmienności. #sustainability oraz #fluidity to jednocześnie […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Dobrostan Polek i Polaków

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Dobrostan Polek i Polaków

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
 • Dane do wystawienia FV proforma:

 • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
 • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
 • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Hidden

Dołącz do newslettera infuture.institute

Każdego dnia w instytucie dzielimy się wiedzą. Raz na jakiś czas zbieramy to, co dla nas najważniejsze i wysyłamy w newsletterze.

Znajdziecie w nim:

 • wyniki naszych badań,
 • informacje z obszaru trendowego,
 • autorskie teksty, raporty, komentarze ekspertów,
 • a także „rozmowy o przyszłości”.

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.