zamknij

Wybierz język

Wybierz walutę

Raporty

Kompetencje inżyniera przyszłości

Kiedy myślimy o osobach, które mają realny wpływ na to, jak wygląda nasz świat, często wskazujemy na inżynierów. Ich kolejne pokolenia będą odgrywać kluczową rolę w odpowiadaniu na nowe wyzwania i projektowaniu przełomowych rozwiązań, dlatego na zlecenie Akademii Górniczo-Hutniczej opracowaliśmy raport „Kompetencje inżyniera przyszłości”.

Redefinicja roli inżyniera

W raporcie zdefiniowaliśmy 36 zmian gospodarczych w spektrum 6 gospodarek: (Gospodarka AI, Gospodarka zrównoważonej energii, Niebieska gospodarka, Gospodarka kosmiczna, Ekonomia długowieczności, Ekonomia konfliktu) oraz 28 kompetencji przyszłości. Następnie na bazie wiedzy eksperckiej oraz wiedzy infuture.institute zestawiliśmy zmiany gospodarcze z kompetencjami przyszłości i przeprowadziliśmy analizę sieciową. Do zmian gospodarczych przydzielone zostały kluczowe kompetencje.

Zespół infuture.institute zestawił 28 kompetencji z 3 kategoriami. W kategorii know-why znalazło się 14 kompetencji, w kategorii know-what 12, a w kategorii know-how 16 kompetencji.

NAZWA KOMPETENCJIKNOW-WHYKNOW-WHATKNOW-HOW
analiza danych powierzchniowych
analiza i rozumienie uprzedzeń
bezpieczeństwo psychospołeczne
biegłość cyfrowa
budowanie zaufania
cyfrowa współpraca
definiowanie użytecznych insightów
etyka sztucznej inteligencji
międzygatunkowe rozwiązywanie problemów
międzykulturowa empatia
myślenie adaptacyjne
myślenie obliczeniowe
myślenie projektowe i twórcze
myślenie systemowe
proaktywne zarządzanie cyberbezpieczeństwem
projektowanie nowych ekonomii
przełamywanie schematów
stosowanie etyki inżynierskiej
tworzenie modeli uczenia maszynowego
wspieranie inkluzywności
wykorzystywanie otwartych systemów baz danych
zarządzanie big data
zarządzanie kontekstem klimatycznym
zarządzanie niepewnością
zarządzanie obciążeniem poznawczym
zarządzanie perspektywą wyzwań zdrowotnych
zarządzanie talentami
zbieranie i analiza danych

To co widać już dziś, to to, że redefinicja roli inżyniera staje się koniecznością. Współczesny inżynier nie może ograniczać się jedynie do swojej dziedziny technicznej. Przyszłość wymaga od niego stania się technologiczno-humanistycznym liderem, który łączy wiedzę z nauk ścisłych, inżynierii, humanistyki, etyki oraz rozumie kontekst społeczny i środowiskowy.

POBIERZ RAPORT

Interdyscyplinarność i Lifelong Learning

Nowoczesna edukacja inżynierska musi promować też kulturę ciągłego uczenia się (lifelong learning), aby inżynierowie mogli świadomie uczestniczyć w życiu publicznym i odpowiadać na zmieniające się potrzeby społeczeństw. Inżynier w przyszłości będzie musiał posiadać interdyscyplinarną wiedzę na 3 poziomach: dlaczego coś się dzieje (know-why), czym jest (know-what) i jak coś zrobić (know-how).

Inżynier jako Kreator Przyszłości

Przyszłe pokolenia inżynierów będą odgrywać kluczową rolę w tworzeniu rozwiązań, które będą kształtować nasz świat. Ważne jest, aby przyszli inżynierowie nie tylko biernie funkcjonowali w zmieniającym się świecie, ale także aktywnie go kształtowali, podejmując odpowiedzialne decyzje i projektując przełomowe rozwiązania. Edukacja przyszłości musi zatem przygotowywać młode pokolenia do radzenia sobie z wyzwaniami, których dziś nawet nie potrafimy sobie do końca wyobrazić.

Poznaj raporty:

Karty trendów 2023

Karty trendów 2023

Strategia. Innowacje. Rezyliencja. Od 2018 roku przekazujemy w Wasze ręce Mapę Trendów, która dla wielu […]
POBIERZ
Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego

Od pięćdziesięciu trzech lat żyjemy na kredyt, który zaciągamy u przyszłych pokoleń – nasza konsumpcja […]
POBIERZ
Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Hiperlokalność: Lokalna wspólnota czasów globalizacji

Ogólny spadek zaufania, brak wiary w autorytety, potrzeba zadbania o poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty – […]
POBIERZ
Depopulacja

Depopulacja

Obok doniesień o rosnącej wciąż liczbie ludności na świecie (jest już nas ponad 8 miliardów) […]
POBIERZ
Deglobalizacja: Zoom In

Deglobalizacja: Zoom In

Z definicji deglobalizacja to proces zmniejszającej się współzależności pomiędzy państwami. W naszym najnowszym raporcie chcemy […]
POBIERZ
PostAntropocen

PostAntropocen

Być może trafiliście Państwo w ostatnim czasie w mediach na powtarzające się informacje, że status […]
POBIERZ
Dobrostan psychiczny

Dobrostan psychiczny

Kolejny raport trendowy poświęcamy zagadnieniu Dobrostanu psychicznego. Przyglądamysię mu jako systemowi naczyń połączonych (składającemu się […]
POBIERZ
Osamotnienie

Osamotnienie

Czujemy się coraz wyraźniej osamotnieni. Osamotnienie to nie samotność. Osamotnienie to brak więzi z ludźmi, […]
POBIERZ
Inclusion & Diversity: Revisited

Inclusion & Diversity: Revisited

W najnowszym numerze TrendSignals skupiliśmy się na istotnych kierunkach w obszarze inkluzywności i różnorodności, na […]
POBIERZ
Fluidity 
& Sustainability

Fluidity 
& Sustainability

Ten raport TrendSignals poświęcony został zrównoważonemu rozwojowi oraz koncepcji zmienności. #sustainability oraz #fluidity to jednocześnie […]
POBIERZ
Zamknij

Pobierz bezpłatnie:
Kompetencje inżyniera przyszłości

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Kompetencje inżyniera przyszłości

Cena netto: 0 zł VAT: 0 zł Cena brutto (do zapłaty): 0 zł
  • Dane do wystawienia FV proforma:

  • Pełna nazwa potrzebna do wystawienia FV proforma
  • Numeru NIP potrzebujemy do wystawienia FV proforma
  • Moje dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane przez INFUTURE.INSTITUTE, prowadzony przez firmę INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak, nr NIP 9581316257, z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1 (80-958 Gdańsk), administratora danych osobowych, w celu przetworzenia zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania.Podstawą przetwarzania danych jest moje żądanie.Dane osobowe będą przetwarzane na czas przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Hidden